Han startet valgkampen med å lansere Arnes lov. I den heter det at det er lov å innrømme feil og at en ikke har svar på alle spørsmål. Paradoksalt nok er det han som vil bli en av Stortingets mest kunnskapsrike miljøpolitikere som sier dette. Naturfotografen Arne Nævra kan mer om naturmangfold og klimaendringer enn de fleste. Det trengs med de miljø- og klimautfordringer verden står overfor.

LES OGSÅ: Omsorg for bestemor ga seier i skoledebatt

Arne Nævra er en annerledes politiker fordi han ikke er avla fram i et partiapparat, men har livnært seg som selvstendig næringsdrivende og brukt sine evner til å skape egen arbeidsplass. Oppveksten på et småbruk i Øvre Eiker der han har luka mer ugress i åkeren enn de fleste i oppveksten, gir troverdighet i landbruks- og distriktspolitikken.

Han vet hva hardt slit betyr, han kjenner hele Norge og norsk natur etter utallige reisedøgn. Erfaringsbakgrunn som er ganske annerledes fra Stortingspolitikere flest, men desto mer verdifull. Sjøl om han til nå ikke har hatt politikken som yrke, er han ingen nykommer i SV. Tilbake på 70-tallet satt han i fylkestinget for SV og medlemskapet har alltid vært på plass. I Nævra vil Stortinget få en politiker som brenner for miljø og rettferdighet og snakker om det så folk forstår.

LES OGSÅ: Godtar ikke at arresten blir lagt ned

Siste punkt i Arnes lov handler om å bruke sunn fornuft. Det trengs når mange hensyn skal veies mot hverandre slik en Stortingspolitikers hverdag er. Når kampen mot klimaendringer og for naturmangfold, skal kombineres med sosial utjevning, solidarisk utenrikspolitikk og flere lærere i norsk skole, er det nettopp sunn fornuft som må til. Det trengs en annerledes politiker for å endre den politikken som er ført de siste fire åra. Det er fornuftig å stemme SV i Buskerud og sikre Arne Nævra en plass på Stortinget!

LES OGSÅ: Rødt har svaret der Venstre tryner