Nye arbeidsplasser i Sigdal stoppes - Krødsherad sier ja!

SIGDAL TAPER: Runolv Stegane (V) mener Sigdal taper arbeidsplasser, mens Krødsherad sier ja til utvikling. Debatten raser videre rundt grensene for bygging på Norefjell.

SIGDAL TAPER: Runolv Stegane (V) mener Sigdal taper arbeidsplasser, mens Krødsherad sier ja til utvikling. Debatten raser videre rundt grensene for bygging på Norefjell. Foto:

Av
DEL

MeningerGotfred Rygh (SV) i Modum, svingte seg til de store høyder i et helt usaklig angrep mot meg i forrige uke. Til tross for Ryghs voldsomme svingslag med påstander tatt helt ut av virkeligheten, er jeg ved godt mot og kampklar etter noen feriedager i utlandet. Jeg har vært ute en vinterdag før og lar meg ikke slå ut av en sosialist som bygger sin vrede på «fake news». Det er spesielt at Rygh fra Modum skyter fra hofta i en sak i Sigdal uten å sjekke fakta verken med undertegnende eller formannskapets flertall, bestående av seks representanter fra Ap, SP og V. Han stoler blindt på kraftfulle uttalelser fra formannskapets mindretall, én representant fra H.

Det er ingen i formannskapet som vil at det skal bygges vanlige private hytter over skoggrensa/snaufjellet eller «høyfjellet» som BP skriver i et annet oppslag. Vedtaket i formannskapet sier at det i hovedsak ikke skal bygges over skoggrensa. Det betyr, i normalt språk, at det nærmest er uaktuelt.

«I hovedsak» ble tatt med fordi det er en tilpasning til dagens situasjon. Rygh sier at Norefjell også er hans fjell. Da er det spesielt om han ikke har oppdaga at det flere steder er bygd over skoggrensa, og at det er infrastruktur i snaufjellet. Toppen av Ravnåsheisen ligger nær 1200 moh. Bøseterheisen ligger også i hovedsak i snaufjellet. Både på Haglebu og i Tempelseterområdet er det bygd over skoggrensa med velsignelse fra Fylkesmannen. For mange år siden ble det også godkjent å bygge heis fra Tempelseter til Høgevarde. Jeg har ikke sett noe engasjement fra Rygh i den sammenheng.

Formannskapet i Sigdal har også vedtatt: «Det åpnes for å kunne vurdere kommersiell utvikling også over skoggrensa med tanke på å utvikle varige arbeidsplasser» og «I disse tilfellene bør man se på områdets egnethet for utvikling og ikke bindes opp av fastsatte grenser i terrenget, som f.eks. hovedskiløype, antall høydemeter eller skoggrensa.»

Det må være sosialisten Rygh som ser rødt når han ser ordet kommersiell. Han ser helt bort fra at kommersiell utvikling er det som er grunnlaget for nye og varige arbeidsplasser. Men Rygh er vel kanskje mest opptatt av å opprette nye arbeidsplasser i det offentlige, betalt av skatteinntektene fra arbeidstakere som har jobben sin hos private, kommersielle aktører?

I en situasjon der Sigdal sliter både med påstått svak økonomi og synkende folketall, må vi gjøre det vi kan for å få opp helårsbruk av fjellet. Da må vi tenke på å utvikle tilbud som får besøkende og turister til å oppholde seg i kommunen mye mer enn i noen (topp)helger i året.  Potensialet er stort med nær 30.000 registrerte mobiltelefoner innenfor Sigdals grenser nå i påska.

Dagens situasjon er slik at de private hyttene blir brukt for lite. Derfor er det viktig å utvikle aktiviteter som kan få folk til å oppholde seg i Sigdal også i uka, ikke bare i enkelte helger. Det er dette de har lyktes med i Hemsedal, på Sjusjøen og Trysil. Vi må tåle at det kan komme inn forslag om å bygge anlegg for opplevelser også over skoggrensa/nær skoggrensa, og vi må deretter vurdere (og ta stilling til) om noen områder kan være egna.

Sigdal trenger ikke tusenvis av nye private hytter. Utbyggingsområdene fylles opp, og det blir svært lite areal igjen til neste og kommende generasjoner. Det er ikke bærekraftig, og det er i strid med enstemmig vedtak i kommunestyret som sier at Sigdal sak utvikles fra å være en hyttekommune til å bli en reiselivskommune. Da må de planene vi vedtar gjenspeile det.

Det er ikke første gang SV og H finner sammen når det gjelder å legge Sigdal «dødt». Det var statsråd Børe Brende (H) som la opp til tvangsvern av Trillemarka og Erik Solheim som gjennomførte det. Jeg er stolt av min motstand mot tvangsvernet. Vern av natur er viktig, men å legge nær 1/4 av Sigdal død for aktivitet, basert på en rekke uriktige påstander fra sentrale politiker og naturvernorganisasjonene var et alvorlig overgrep mot lokaldemokratiet. Det synes ikke som Rygh er opptatt av dette, men så er han jo i en sosialistisk tradisjon der tvang og ensretting av folk har god tradisjon.

Det er nyttig å se på hvordan de tenker i Krødsherad. I sin veileder i planprosessen for felles kommunedelplan for Eggedal-Tempelseter-Djupsjøen-Norefjell er det bl.a. uttrykt (forslag fra administrasjonen): «Norefjell har som strategi å bli en kommersiell destinasjon. Det vil si et reisemål basert på salg av overnatting, aktiviteter, arrangementer, bevertning, uteliv m.m. De besøkende gjestene bor i «varme senger», og kjøper aktiviteter og tjenester i løpet av oppholdet. Både overnatting, arrangementer og aktiviteter gjøres gjerne tilgjengelig for salg gjennom bookingsystemer, turoperatører eller andre aktører. En kommersiell destinasjon er en næringsvei i større grad enn en hyttekommune, hvor gjestene bor i private «kalde» senger og i mindre grad bruker aktiviteter og servicetilbud. Kommersielle destinasjoner har i større grad gjester i ukedagene utover helgene. Det har vært antydet som et mål å legge til rette for ca. 10-15000 nye kommersielle senger innenfor planområdet. Dette skal vurderes gjennom arbeidet med destinasjonsplan, hvor det gjøres beregninger av hva som er bærekraftig, både med tanke på fjellets kapasitet og gjestetilfanget.»

Det holder ikke bare med fin natur. Det har mange. Mens Krødsherad satser, vil Sigdal, dersom Rygh og Høyre får det som de vil, fortsatt bli stående med «lua i handa».

Artikkeltags