Hallo Brakar! Hallo Modum kommune!

Av
DEL

MeningerBuss hver halvtime det meste av dagen, midt gjennom Modums mesttett bygde strøk – det er et flott tilbud. Mens vi venter på nye Nybrua, kjører disse bussene rv. 35 mellom Katfoss og Kjemperud.

Forleden kveld på buss fra Drammen til Vikersund fulgte jeg med på stoppestedsnavnene som kom opp på skjerm foran i bussen. Da forsto jeg at det ikke finnes noe stoppested mellom Nybrua og Kjemperudmyra.

Hallo Brakar! Hallo kommunen! Hvorfor ikke ordne med midlertidig busstopp i Gravfossveien nær Katfossoppkjøringa? Busslommer ved rv. 35 under gangbrua ved Furumo hadde jo også vært fint, men det blir vel altfor dyrt.


Artikkeltags