Ingen vet hva det virkelige problemet ved Vikersund skole er

Av
DEL

MeningerDet er mye fokus på Vikersund skole om dagen. Det er blitt en stor og komplisert sak. Dette er et tema som engasjerer mange, og det er viktig at utfordringene belyses. Naturlig nok ønsker alle at barna ved skolen skal trives og ha det godt. Dessverre er ikke dette tilfelle for alle barna ved Vikersund skole i dag.

Det har vært flere lesere med innlegg om hva som skal til for å få Vikersund skole ut av «knipa». Det foreslås heving av relasjonskompetansen blant lærerne, det foreslås bedre klasseledelse, kursing, og at foreldene må komme mer på banen. Rektor og skoleledelsen peker på høyt sykefravær og at utfordringen kun gjelder noen få enkeltelever.

Noen har til og med vært ute med et innlegg der de sier at skolen vet  hva som er problemet – de trenger kun ressurser for å løse det.

Vi tør å påstå at ingen vet hva som er det virkelige problemet ved Vikersund skole i dag. Vi tror heller ingen klarer å bli enige om det, heller ikke de som jobber ved skolen. Det syns vi kommer nokså tydelig frem i rektors uttalelser i Bygdeposten 27. april, kontra leserinnlegget lærerne skrev. Rektor viser til enkeltelever med utagerende adferd og dårlig språkbruk som problemet, og peker på at oppdragelse er foreldrene ansvar.

Hun peker også på at det er vanskelig å tilrettelegge for hvert enkelt individ. Lærerne derimot, har en mye mer ydmyk tilnærming til utfordringene. De takker foreldrene for engasjementet, og sier de tar bekymringene på alvor. De viser i sitt innlegg en forståelse for de barna som opplever skolen som vanskelig, og at dette kan komme til uttrykk gjennom krevende adferd. De skriver også at alle elevene ikke kan ivaretas likt, da de er ulike mennesker.

Tusen takk til lærerne som står på i en vanskelig tid, dere viser med innlegget deres forståelse for vår bekymring som foreldre. Det setter vi stor pris på! Nå må vi håpe på en bedring også for lærernes hverdag.

Bygdeposten skrev tirsdag 14.mai at «to verdener møttes» under møtet i hovedutvalget for undervisningssektoren. De siktet da til foreldre og skole, som opplever situasjonen ved skolen totalt forskjellig. Skolen har sin versjon, foreldrene sin. Her er det tydelig at man er langt unna enighet om hverdagen og problemene ved Vikersund skole. Men hva skal da vedtas som sannheten?

Kan det tenkes at det som påpekes som problemet av ledelsen ved skolen, faktisk kun er en konsekvens av det virkelige problemet? Kan utageringen til barna være at de reagerer på at de over tid har vært under press, og at konsekvensen er at noen gruer seg til å gå på skolen og er redde, andre ved å utagere. Kan det være at sykefraværet er en konsekvens av det virkelige problemet?

Så over til det vi vet. Vi vet at det er høyt sykefravær blant de ansatte, på enkeltdager helt oppe i 30 prosent. Vi vet at skolen sliter med utagerende elever og ordensproblemer, slik at dette går utover læringsmiljøet (ref. rektors uttalelser i BP 27.april). Vi vet at lærerne står i en utfordrende hverdag (ref. rektors uttalelse i BP og lærernes leserinnlegg). Vi vet at det er mange bekymrede foreldre (ref. underskriftskampanjen som nå har 85 underskrifter).

Vi vet også at Fylkesmannen er inne i minimum tre enkeltsaker, vi vet at NAV Arbeidslivssenter er inne og vi vet at Arbeidstilsynet er inne. Fylkesmannen gjør en jobb i enkeltsaker, NAV Arbeidslivssenter skal jobbe for å få ned sykefraværet og  -Arbeidstilsynet ser på arbeidsmiljøet. Men vi trenger noen til å se på driften. Kommunerevisjonen har eleven i fokus, og ser på driften av skolen og gjør en grundig jobb i hele organisasjonen.

Det vi ikke vet er hva som er det virkelige problemet ved Vikersund skole. Da kan situasjonen heller ikke løses. Derfor er en ekstern granskning eneste muligheten til å avdekke de faktiske forhold. En må aldri være redd for å be om hjelp, og nå har Vikersund skole jobbet med dette i over tre år (ref. uttalelser fra kontrollutvalget i møte 14. mai), uten at forholdene er forbedret – snarere tvert imot.

Vi setter nå vår lit til politikerne i Modum, de som er folkevalgte. Nå må dere stå opp for de viktigste dere har i bygda – barna! Det er på tide å få alle kortene på bordet – bevilg penger til ekstern granskning av Vikersund skole!

Artikkeltags