Venstre vil ikke jobbe for å kansellere utbyggingsavtalen i Vikersund nord

Av
DEL

MeningerDen siste tiden har det kommet mange velfortjente lovord om hvor fint det har blitt i Vikersund, med pollen og parkanlegg. Seinest i et leserinnlegg i Bygdeposten i begynnelsen av juni har Hanneke Molenaar i Venstre sagt noe om dette. Ja, det har blitt flott, og det er fint å se at området brukes av både unge og gamle. Jeg ser nå at Gotfred Rygh og SV lurer på hva Modum Venstre mener, så la meg da klargjøre dette.   

Kommunestyret har vedtatt utbygging av Vikersund nord, og fase to innebærer utbygging opp mot det berømte pumpehuset. Illustrasjonen her fulgte med en tidligere saksutredning, og viser hvordan området kan framstå. Vedtaket i kommunestyret vil Modum Venstre respektere – selv om vi ikke er enige i vedtaket, og selv om vi har programfestet at vi ønsker et grøntområde der det med meget stor sannsynlighet skal bygges blokker. Samtidig må vi få si at svært mange moinger overfor Modum Venstre (og tidligere Bygdelista) har gitt uttrykk for de ikke har vært enige med flertallet av politikerne som har vedtatt utbygging.

Men Modum Venstre respekterer som sagt at et stort flertall i kommunestyret har ønsket det annerledes, og vi har selvsagt ingen planer om å «sabotere» utbyggingsplanene. Rygh og SV synes tydeligvis at dette er motstridende meninger, men det er på samme måte som at SV har programfestet republikk i stedet for monarki – og så vidt meg bekjent respekterer også SV det store flertallets syn på at Norge skal være et monarki.

Når det gjelder den planlagte utbyggingen opp mot pumpehuset, så har vi minst en bekymring, som jeg regner med at også Rygh og SV deler. I avtalen som er inngått skal det, før leilighet nr. 100 kan bygges, lages en undergang fra jernbanestasjonen og til Skolegata. Denne undergangen er foreløpig hverken behandlet eller beregnet, og kan i verste fall bli meget dyr for Modum kommune hvis man ikke kommer fram til en avtale med Bane NOR. Derfor sier Modum Venstre nå en foreløpig stopp ved leilighet nr. 99.

Til slutt vil jeg kort kommentere Vilhelm Nilsens innlegg fra 16. juli om «Fjord-byen Geratrium». Her oppfordrer Nilsen leserne til å stryke lokale kandidater til det kommende kommunevalget fordi han har hørt at noen politikere vil kansellere utbyggingsavtalen med Bane NOR. Vi antar at han ikke minst sikter til oss i BygdeVenstre. Jeg kan derfor berolige Nilsen med at vi ikke har til hensikt å kansellere utbyggingsavtalen. Samtidig kan jeg opplyse Nilsen om at det ved dette kommunevalget ikke er anledning til å stryke kandidater.

Modum Venstre vil, som alle andre partier, ha en god og framtidsrettet utvikling i Vikersund, men i et godt lokaldemokrati både skal og må det være lov til å være uenig om hva som er god sentrumsutvikling. Vi ønsker prinsipielt mindre fortetting i Vikersund nord, og regner selvsagt med respekt for vårt standpunkt i den videre valgkampen. Hvis det seinere skulle bli en debatt om videre utbygging fra pumpehuset og opp mot rådhuset, så skal vi være tindrende klare allerede nå: det kan vi ikke akseptere.

Artikkeltags