Situasjonen for «Greven» anno 2019

I DAG: Slik ser Greven ut i dag, der den ligger ved Dampbåtbrygga i Vikersund.

I DAG: Slik ser Greven ut i dag, der den ligger ved Dampbåtbrygga i Vikersund.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LESERINNLEGGNå har det gått 12 år siden Greven igjen fikk ferskvannet i Tyrifjorden under kjølen. Planene og pågangsmotet var stort i foreningen som ble dannet for å få den tilbake på fjorden.

I nærmiljøet var det både positive og negative meninger om båten. Begge sider kan ha gode argumenter, men for oss som har vært positive har drivkraften vært å bevare fortiden – og vise hva som har vært med på å skape et tettsted som Vikersund.

Det er tømmer, og tømmerfløting som har vært med å bygge opp det lille tettstedet i utløpet av Tyrifjorden. «Greven» er et stort, flytende, symbol på dette. Dette er noe som vi burde være stolte av og ikke la bli visket ut i framtiden. I «Greven» finnes en unik mulighet til å bevare vår fortid for framtiden.

Som forening har miljøet rundt «Greven» fått erfare hvor mye usynlig jobb som må legges ned for å klare å bevare et så stort fartøy. Som i andre foreninger blir det meste av jobben lagt på noen få. I starten skjedde det mye. Det er lett å se om en sammenligner bilder fra når den kom tilbake til fjorden og slik den ligger i dag.

Selv om det kanskje ikke er synlig nok, er det mange som har lagt ned mange timer i båten fram til nå.

Det har også vært noen skjær i sjøen underveis. I en periode ble mye av pengene som ble samlet inn benyttet til å dekke låneutgifter. Takket være en stor gest fra Sparebank 1 Modum, ble denne byrden tatt bort da lånet ble slettet. Arbeidet stoppet opp en lengre periode da det ble brukt mye tid på å komme fram til en løsning for hvor «Greven» skulle ligge. Det ble mange runder, og det ble ytret mange meninger før den nå har fått ligge ved dampbåtbrygga.

Selv om det kanskje ikke er synlig nok, er det mange som har lagt ned mange timer i båten fram til nå.

Arne Kristian Bye

Slike ting tar mye energi fra en liten gruppe entusiaster. «Greven» ble samtidig meldt inn i Foreningen for Norsk Fartøyvern. Gjennom denne foreningen ble det anbefalt å søke Riksantikvaren om å få vernestatus. I 2012 ble dette gjort og foreningen fikk klar beskjed om at det ikke måtte gjørs annet arbeid på «Greven» enn å holde den flytende i den tilstand den var når søknad ble sendt. På våren 2015 kom svaret om at Greven nå er vernet og at ingen ting kunne gjøres uten Riksantikvarens godkjenning.

Før det i det hele tatt kunne gjøres noe ville en representant fra Riksantikvaren komme for befaring. Videre måtte det utarbeides en verneplan og denne måtte sendes inn for godkjennelse. Etter befaringen høsten 2015 ble en foreløpig verneplan utarbeidet og sendt inn tidlig i 2016.

Denne ble det mottatt svar på 3. april i år. De beklaget lang behandlingstid, men nå er i det minste en tilbakemelding mottatt om hva som må gjøres før endelig verneplan blir godkjent og arbeidet kan starte på alvor. De har gitt signaler på at det fortsatt vil ta noe tid før den endelige godkjenning på arbeidene foreligger, men at det ikke skal ta år denne gangen.

For dem som ikke kjenner til denne historien kan det sikkert virke som om at «Greven» er gitt litt opp. Slik er det heldigvis ikke, men det meste av arbeid på båten har stått på vent i påvente av offentlige avklaringer. «Greven» er startet flere ganger og den har vært på prøvetur. Etter denne turen måtte det gjøres litt med hovedmotoren, men også dette måtte settes på vent i påvente av godkjenning.

Foreningen har etter dette vært i kontakt med Arve Nordsveen fra Mjøssamlingene og Teknisk Museum for innhenting av bildedokumentasjon av eksteriør og interiør. I den forbindelse ønsker også forening hjelp fra folk i bygda. Det er ønskelig med kopier av alle mulig slags bilder. Dette trenges for å levere tilstrekkelig med dokumentasjon til Riksantikvaren slik at verneplanen blir godkjent og at «Greven» igjen kan pløye vann på Tyrifjorden.

Det finnes helt sikkert flere som har bilder og historier om «Greven». Noen har kanskje også en gjenstand fra «Greven» eller tømmertrafikken på fjorden. Ta derfor kontakt. Foreningen vil være takknemlig for alle som tar seg tid til å bidra med bilder og historier. Ingen bilder er for dårlige og ingen historier er uinteressante.

LES OGSÅ: «Greven» er vernet av riksantikvaren 

Artikkeltags