Kommune, kaos og Kopland

Av
DEL

MeningerJeg har med interesse fulgt skoledebatten i Modum, spesielt rundt forholdene ved Vikersund skole. I mine åtte år som medlem av hovedutvalget for undervisning, har jeg sett flere av disse problemene over flere år. De burde ikke være ukjent hverken for ordfører, rådmannen eller undervisningssjefen – og heller ikke for Arbeiderpartiet, som har hatt lederen av hovedutvalget gjennom alle år.

I min periode ble jeg i kontaktet av ansatte, FAU og foreldre som var bekymret over dårlige forhold ved Vikersund skole. En ansatt ringte meg for noen år siden og varslet sin oppsigelse på grunn av uholdbare arbeidsforhold.

Rådmannen og undervisningssjefen har gått ut i mediene og bedt om arbeidsro, og sagt at de ikke ønsker mer bråk. Det de sannsynligvis ønsker, er at de store problemene ved Vikersund skole ikke skal komme offentligheten for øre. I god, gammel stil i Modum, skal saker dysses ned.

Engasjerte foreldre har forståelig nok gitt opp å gå tjenestevei, noe de har forsøkt i lang tid. Nå søker de heller til politikere og mediene for å få saken belyst. Her har Bygdeposten vært en viktig kanal for foreldre, politikere, administrasjon og skolens rektor, som alle har fått sin tildelte spalteplass. Riktignok har ikke avisens journalister selv skrevet mange artikler med utgangspunkt i Vikersund skole, men leserbrevene har vært mange.

Debatten i Bygdepostens spalter har falt administrasjonen tungt for brystet, noe kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland klart gir uttrykk for i et innlegg på Bygdepostens nettside 2. juli. Er han kommunens offisielle talsperson i denne saken? Det bør ordfører og rådmann avklare og svare på temmelig raskt.

For når kommunens kommunikasjonsrådgiver går til frontalangrep på Bygdeposten, så vitner det etter min mening om en desperat administrasjon som frykter hva som skal komme fram gjennom en aktiv debatt i mediene. Hvordan i all verden kan Kopland, muligens på vegne av kommunen, med henvisning til Vær varsom-plakaten, kritisere en avis for å oppfylle sin rolle som både nyhetsformidler og debattarena i en viktig samfunnsdebatt?

Kopland bagatelliserer sykefraværet ved Vikersund skole. Det har i perioder vært oppe i 30 prosent. I den seinere tid omkring 12 prosent, noe som i seg selv er uakseptabelt høyt og varsler om alarmerende tilstander ved en stor arbeidsplass i kommunal regi.

Kopland innrømmer at det er utfordringer ved Vikersund skole. Hvorfor ikke kalle en spade for en spade? Det er store problemer ved Vikersund skole. Det er kun takket være dyktige og oppofrende lærere, og altfor tålmodige foreldre, som har gjort at problemene ikke er blitt enda større.

Dårlige arbeidsforhold, høyt sykefravær og mange problemelever, i tillegg til frustrerte foreldregrupper, kan ikke relateres til annet enn sviktende ledelse ved skolen. Skolens ledelse har ansvaret for et godt samarbeid med foreldre og gode arbeidsforhold for ansatte. Hadde rektor lyttet til foreldrene på et tidligere tidspunkt, hadde dagens medieoppstyr vært unngått. I Modum er det mange gode og samvittighetsfulle lærere. De fortjener en sterk og god ledelse, både i skolen, i administrasjonen og fra politikerne.

I Bygdeposten sier undervisningssjefen at problemer i skolen er en generell samfunnsutvikling. Så kan man jo selvsagt spørre seg om hvorfor, men det er en annen debatt. Jeg savner at man i slike tilfeller som i Modum nå, heller ser til de skolene som driver godt, og som ikke har de problemene vi finner ved Vikersund skole. Ofte er det fint å ha noe å strekke seg etter. Det må være målet også for Modum.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags