Jeg er blitt kjent med at rektor ved Vikersund skole har lagt ned forbud mot at skolens elever skal få delta på julegudstjenesten i år. Dette synes jeg er både merkelig og ytterst beklagelig – og med forbehold om at min informasjon er riktig vil jeg til og med strekke meg til å si at det er helt uakseptablet at en rektor ansatt i Modum kommune kan ta en slik avgjørelse uten at den er klarert med undervisningssjefen og etatens hovedutvalg.

Julegudstjenesten hører til gode, norske tradisjoner og er ikke minst en viktig del av vår kultur. Det er ikke fokus på kristendommen i seg selv som er viktig, men den læring og forståelse man får for kirkens plass og julens budskap som er riktig at gis mulighet for elevene å oppleve.

Det bør selvfølgelig være frivillig å delta på en slik skolegudstjeneste, og foreldre/foresatte bør kunne frita sine barn fra dette ved å gi melding til skolen. Da har alle et reelt valg omkring deltakelse.

Jeg ber ordføreren snarest om å ta dette opp med undervisningsetaten og sørge for at Modum kommune som arbeidsgiver tar i bruk sin styringsrett overfor rektoren, slik at skolens elever fortsatt kan ta del i våre juletradisjoner.

LES OGSÅ:

Sterkt engasjement om skolegudstjenester 

Får ikke nekte skolegudstjeneste lenger 

Holdt julegudstjeneste etter skoletid 

– Dette er et dilemma

– Dette er arrogant av skolen