Pressede sykepleiere

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Annenhver sykepleier på sykehjem eller i hjemmesykepleien har lyst til å gi opp jobben.

DEL

KOMMENTARDe vurderer å slutte eller er usikre på om de ønsker å fortsette i den krevende jobben, går det fram av en fersk undersøkelse som Nova har utført for Norsk Sykepleierforbund.

Årsaken til mistrivselen er ifølge undersøkelsen at det er for få sykepleiere på jobb. Tidspresset fører til sykepleierne ikke har mulighet til å gi pasientene tjenester som de mener er etisk og faglig forsvarlig. Åtte av ti sykepleiere i denne sektoren mener også at tidspresset går ut over dem selv. Det er spesielt bekymringsfullt at underbemanningen ved sykehjem og i hjemmesykepleien er selvforsterkende.

Det hører med til bildet at det er høyt sykefravær, både kort og langt, ved sykehjem og i hjemmesykepleien. Mye av fraværet blir ikke dekket opp av annet personell, noe som fører til et større press på sykepleierne som er igjen på jobb. Samtidig er det varslet et veldig stort behov for flere ansatte den kommunale eldreomsorgen de nærmeste årene når eldrebølgen slår inn. Vi må heller ikke glemme at det også er behov for helsefagarbeidere, ikke bare sykepleiere. For helsefagutdanningen er det en stor utfordring at mange elever faller fra før de blir lærlinger.

Hjemmesykepleien og sykehjemmene i kommunene er taperne i konkurransen om den aktuelle arbeidskraften. Det gir høyere status å være sykepleier ved sykehus. Blant dem som ble ferdig utdannet sykepleier i fjor var det bare 15 prosent som ønsket å jobbe i hjemmesykepleien og åtte prosent som hadde sykehjem som førstevalg. Det er mer attraktivt å ta jobb på et sykehus, der det er større fagmiljø og bedre karrieremuligheter. På sykehjem og i hjemmesykepleien føler den enkelte sykepleier som seg mye alene om ansvaret. Ekstra krevende blir det når bemanningen er dårlig.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) mener kompetansetiltak og lederutdanning kan bøte på problemet. KrFs Olaug Bollestad går i rette med Høie ved å peke på at det ikke hjelper med videreutdanning dersom det fører til at enda færre er på jobb.

Helseministeren mener at kommunene må ta innover seg det faktum at sykehusene i dag har et konkurransefortrinn. Det er en fornuftig poengtering. Helseministeren har i første rekke ansvaret for sykehusene, som jo er på statens hender. Kommunene har i oppgave å drive sykehjem og hjemmesykepleie.

Landets kommuner må i fellesskap og hver for seg ta dette ansvaret. Økt lønn kan være et aktuelt virkemiddel, men mer effektivt vil det nok være å bedre arbeidsforholdene og styrke bemanningen. Målet må være å heve kvaliteten på selve eldreomsorgen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags