Kjære leser. Dette er en invitasjon.

En av avisens ivrige lesere har over tid drevet sin egen «etterforskning» av redaktøren og hans redigering av leserbrevsidene.

Vedkommende mener at stortingsrepresentant Morten Wold (FrP) alltid får bilde av seg selv på trykk i forbindelse med leserinnlegg, mens hans politiske motstandere ikke får det.

Leseren bruker tid på å lage statistikk over hvor hyppig den enkelte leserbrevskribent får sitt eget ansikt på trykk ved siden av sine innlegg. Dette har nå blitt gjentatt så hyppig at jeg velger å skrive om det.

Beskyldninger om at lokalavisens redaktør ikke er habil er alvorlige for lokaldemokratiet.
Derfor tar jeg dem på alvor. Redaktøren mener han behandler alle politikere likt. At privatpersonen Knut kjenner noen av dem ekstra godt anser redaktøren ikke å være problematisk.

Anklagene går ut på at Wold har en slags «blankofullmakt» og førsterett når det gjelder omfang av tekst og bildestørrelse på sine innlegg og at dette skyldes gammelt vennskap mellom Wold og redaktøren. Det er ikke riktig, men at vi er kamerater er riktig. Vi har kjent hverandre og holdt god kontakt gjennom 31 år og møtes tidvis privat. Det er ingen hemmelighet. Vi arbeidet også tett sammen i over 20 år. Stortingsrepresentanten og redaktøren har mang en gang vært uenige, men som privatpersoner snakker vi godt sammen. Det heter å skille sak og person.

Det hevdes at mange av Bygdepostens lesere anser dette å være et stort problem.

Det rettes anklager om at folk ikke våger å ta det opp med redaktøren av frykt for «overfall». Som redaktør er jeg svært interessert i en samtale med disse.

I den anledning inviterer jeg til åpent hus på mitt kontor onsdag fra klokken 10-12 kommende uke for dem som føler seg berørt av temaet for å snakkes over en kaffekopp.

Knut Bråthen, redaktør.