FrP gikk før årsmøtet sitt ut med klar melding om at  eiendomsskatt skal forbys ved lov. Etter årsmøtet har jeg ikke hørt mer om det, og jeg utfordrer herved herrene Morten Wold og Vidar Løvf om å utdype partiets endelige vedtak i saken. Det er viktig, for det står om min og  minst tre millioner andre  stemmer, inklusive hytteeierne på Norefjell.

Selv forlater jeg Høyre på flekken, og bytter "nei til formueskatt" med  "nei til eiendomsskatt".  Politikk dreier seg som kjent om å prioritere, og vekk med eiendomsskatt står for meg som riktigere og viktigere enn å kjempe kampen mot formueskatt.

Flytt skattetrykket dit der hvor det hører hjemme – beskatt reelle, faktiske, virkelige inntekter!

La eiendom  som hus og hytte være i fred. De er allerede beskattet med både inntektskatt og moms!

 

Ser for øvrig at en tilhenger av eiendomsskatt er tildelt hele forsiden av Bygdeposten 27. mai. Det har han fortjent! En mann som ikke lar seg skremme av eiendomsskatt skal man lete lenge etter, i hvert fall  inn i SVs rekker. Der har Rygh nok en gang rykket  ut til skattens forsvar og gjør samtidig rede for noen av eiendomsskattelovens eiendommeligheter. Eiendommeligheter?  Lovens paragraf 8  fritar jord og skogbrukseiendommer for eiendomsskatt!!

Stikk den , Gotfred!

Eiendomsskatt betyr bråk