Som folkevalgte gløder vi for å gjøre en innsats for bygda vår og innbyggerne. Gode politiske prosesser er en forutsetning for vårt arbeid.

Både politikere i flertallsparti og opposisjonen er avhengig av grundig bakgrunnskunnskap og konstruktive meningsutvekslinger underveis for å kunne ta de rette avgjørelsene til beste for bygdesamfunnet.

Det er dette vi i opposisjonen, og undertegnede, ber om både i forbindelse med det viktigste styringsdokumentet i kommunen, budsjettet, og i andre store saker som vi skal ta beslutninger i.
For å skape disse gode behandlingsprosessene er det av stor betydning at alle får kjennskap til behov og problemstillinger, så tidlig som mulig.

Kunnskap skaper som kjent makt,- men jeg tror ikke våre innbyggere er tjent med at viktige opplysninger uteblir, og at reelle politiske drøftinger først finner sted i de møter hvor endelige avgjørelser i store saker skal tas.
Det kan faktisk hende at også vi i opposisjon har gode innspill som bør lyttes til underveis i prosessen!

Når det gjelder spørsmålsstillinger i politiske møter, er dette en god mulighet vi i opposisjonen har til å skaffe oss nødvendig kjennskap til opplysninger og framdrift. Retten til spørsmålsstilling er hjemlet i kommunelovens §34 hvor det heter:

«Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten.»

I kommentarene til ovennevnte paragraf heter det at tidligere, sitat:
«var det et krav om at forespørsel må være meldt før møtet. Dette var nokså unødvendig, i og med at det ikke er noe krav om uttømmende svar på eller realitetsbehandling av en slik forespørsel», sitat slutt.
Leder kan således velge å besvare spørsmål grundig i neste møte.

Med ønske om å gjøre en god jobb for bygda vil undertegnede holde fram med spørsmålsstillingene, og fortsatt anmode om at de store viktige sakene gis en grundig og god behandling, noe som krever at ordfører sørger for at de kommer på sakslista så tidlig som mulig i prosessen!

LES OGSÅ:

– Vi skal ha demokrati, ikke diktatur 

På andre siden av bordet 

Gikk du glipp av møtet?