Modum er et flott navn - som betyr noe helt annet en mo og dum

IKKE ENIG: I forrige uke slo eiendomsinvestor og hotellkonge, Arthur Buchardt et slag for at Modum bør bytte navn til Vikersund kommune. Jon Mamen derimot, lokalhistoriker og pensjonert sokneprest, mener Modum er et flott navn som kan brukes med stolthet.

IKKE ENIG: I forrige uke slo eiendomsinvestor og hotellkonge, Arthur Buchardt et slag for at Modum bør bytte navn til Vikersund kommune. Jon Mamen derimot, lokalhistoriker og pensjonert sokneprest, mener Modum er et flott navn som kan brukes med stolthet. Foto:

Av

I forrige uke slo eiendomsinvestor og hotellkonge, Arthur Buchardt fast at Modum bør bytte navn til Vikersund kommune. Han mener dagens navn kun som mo og dum. Jon Mamen derimot skriver i dette innlegget at Modum, er et flott navn, men at det er dårlig forstått.

DEL

MeningerBygdenavnet Modum er et fint gammelt ord. Men det er dårlig forstått. Utgangspunktet for en tolkning er å se de to delene ordet består av. Delene er mod og um. Den siste delen er vanlig i mange gamle gårdsnavn, og er en sammentrekning av ordet hjem i betydningen gård. Vi har flere slike gårdsnavn på Modum, Fossum, Flattum m.fl. Når slike navn er bygdenavn, kan en vanligvis finne at de opprinnelig var gårdsnavn. Men av og til finner vi ikke noe gårdsnavn som ligger til grunn. Da kan det være tapt i tidens løp.

Førsteleddet er mod. Det er oftest tolket som å komme fra gammelnorsk moda som betyr stor elv. Dette navnet omfatter elveløpet fra Vikersund til Åmot. Går vi to tusen år tilbake i tid, sto sjøen opp til Døvikfoss. Går vi enda tusen år tilbake, gikk sjøen til Embretsfoss. Navnet er nok så gammel. Så kan vi spørre om «stor elv» er et passende navn for denne elvestrekningen. Elva er vel stor når det gjelder vassføring, men den er ikke stor i lengde. Det som særpreger denne elvestrekningen er ikke størrelsen, men alle fossene.

Den store granskeren av norske gårdsnavn er Oluf Rygh. Han påbegynte serien Norske Gaardsnavn, som ble gitt ut fylkesvis omkring forrige århundreskifte. Skal vi se på hans forklaring av bygdenavnet, må vi gå til bind I, Østfold. I tidligere Borge herred ligger flere gårder med navn Moum. Eldre skriftformer viser at dette er samme navn som vårt bygdenavn. Moum ligger nedenfor Sarpsfossen. Rygh oppgir primært moda som grunnform. Men han har også en alternativ forklaring, nemlig modr. Dette er et ord som uttrykker at noe er lunefullt, farlig, strevsomt. Dette ordet ligger til grunn for våre ord som mot, modig. I engelsk ligger det til grunn for «mood».

Denne forklaringen tror jeg mer på enn den om «stor elv». Elva er jo nettopp strevsom, lunefull, farlig gjennom Modum. Her måtte ferdafolk og varer transporteres over land. De som bodde her, hadde mulighet til å skaffe seg fortjeneste ved å være med på å trekke båter forbi fossene. Seinere ble fløting av bord og tømmer en viktig inntektskilde.

Jeg mener at bygdenavnet Modum er et flott navn, som moinger kan bruke med stolthet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags