Greven er verdt å vente på

Av
DEL

MeningerGreven skaper stadig debatt, og det er bra at vi kan ha en konstruktiv diskusjon om hva som kan gjøres med den gamle slepebåten. Takket være entusiastiske ildsjeler har vi nå muligheter til å fokusere på en viktig del av bygdas og vassdragets industrihistorie, mange tiår etter at Greven sist slepte tømmer på Tyrifjorden.


Vern av kulturminner er en saktegående prosess, og det tar ofte lang tid før man ser konkrete resultater. Lokal motstand er heller ikke et ukjent fenomen. Det bør være nok å minne om Blaafarveværkets vanskelige oppstart på slutten av 1960-tallet, og den lokale motstanden etableringen av Stiftelsen den gang møtte. Derfor håper jeg at de som mener noe om Greven kan tåle å vente en stund til, til det endelige svaret fra Fylkesmannen kommer. Først da er det mulig å komme i gang med arbeidet, som ikke minst innebærer offentlig støtte til det videre arbeidet.


Modum Venstre ønsker å bidra til at Greven kan bli et lokalhistorisk kulturminne, og vi mener at når verneplanen blir godkjent, så er det store muligheter for å få til mye bra med utgangspunkt i Greven og dens historie. Ikke minst fordi vi har et så entusiastisk miljø i bygda for bevaring av denne typen kulturminner.

Som museumsbåt kan det lages opplegg for skoleklasser, og vi kan integrere et slikt opplegg i undervisningen både på barne- og ungdomsskolene våre. Og det bør være mulig å tenke seg Greven som en naturlig del av en framtidig sentrumsutvikling i Vikersund, der ny og gammel historie kan flettes inn i hverandre. Og ikke minst vil den inngå som en naturlig del av de flotte kulturminnene vi ellers har i området.

La oss vente på Greven og prøve å få til noe sammen. Så skal vi ta diskusjonen om brygger, plassering, offentlig tilskudd m.m. når den tid kommer.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags