Helen Bjørnøy har nå lagt fram sin plan for kommunesammenslåinger i Buskerud. Bjørnøy vil at både Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier og Svelvik skal gå inn i Drammen. Svelvik er den eneste kommunen som har sagt seg villig til det. Alle de andre kommunene har sagt klart NEI! Dette er gjort i lokale, demokratisk fattede beslutninger i kommunestyrene, basert på innbyggerundersøkelser, folkeavstemninger og innbyggerutvalg nedsatt for dette formålet.

LES OGSÅ: Frykter at «den blå fare» fortsetter

Fylkesmennene skulle samordne resultatene fra de enkelte kommunene, med innbyggerundersøkelser, folkeavstemminger og kommunestyrevedtak, og på dette grunnlag gi råd til landets myndigheter. Det er i strid med fylkesmannens rolle og mandat å trampe over grensen og inn på politikernes område. Dette vet Helen Bjørnøy meget godt, fordi hun har fått massiv kritikk for dette tidligere i år. Stortinget har vedtatt at reformen skal baseres på frivillighet! Hvordan kan da Bjørnøy tillate seg å gå imot dette stortingsvedtaket? Bjørnøys fremgangsmåte framstår som skandaløs, fordi hun går langt ut over sin rolle som fylkesmann, og også utenfor det som var Stortingets bestilling.

LES OGSÅ: Lytter ikke til folket i Øvre Eiker

Ikke bare Bjørnøy, men også andre fylkesmenn opptrer nå i forbindelse med kommunereformen ikke lenger som de nøytrale embetsmenn de skulle være, men som aktive politiske aktører. Hvorfor blir både kommunestyrevedtakene og Stortingets vedtak om frivillighet totalt overkjørt av flere fylkesmenn? Jeg er bekymret for demokratiet! Jeg er rett og slett bekymret for at samfunnet vårt i realiteten er på vei fra demokrati til diktatur.

LES OGSÅ: Hvor er visjonene?