Gå til sidens hovedinnhold

Kvifor må det byggas ny rv. 35 før det kan byggas ny fv. 287?

Artikkelen er over 4 år gammel

Skal ikkje rv. 35 lenger gå der den går i dag frå, Åmot til Vikersund, Olav Skinnes?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Har Statens vegvesen Buskerud (SVVB) andre planar, eller greier ikkje SVVB og sjå framover i noen år?

LES OGSÅ: Frykter ny vei uteblir (+)

For dyrt?

Har Buskerud fylkeskommune (BFK) og SVVB brukt så mykje pengar på den «gamle strekninga» Strandgata - Kjøreplassbrua pga. «kvikkleira», at det ikkje er meir pengar igjen til å tenke på «ny» fv. 287/Sigdalsveg på mange år framover, ut frå det som Olav Skinnes seier?

Dette inneber at biltrafikken til og frå Sigdal må i mange år framover «snegle» seg ned Lillåsgata - Korketrekkeren (bygd 1921 - 1926) - og Strandgata til Kjøreplassbrua. Utbyggingsprosjekter på Østsida i Åmot stoppar opp, på grunn av for stor trafikk i Lillåsgata.

Propp

BFK og SVVB må vera ein skikkelig «propp», når det gjeld utbygging  i Åmot pga. trafikkmengde, og for Sigdal kommune når det gjeld bygging av «NY» fv. 287 frå rv. 35 ved Embretsfoss og til Kjøreplassbrua, og for ein effektiv transport til og frå Sigdal kommune. 
Bomiljøet ville ikkje bli til å kjenne igjen. Yrkestrafikken ville bli borte. Denne har i dag ei meirutgift til drivstoff på grunn av denne strekninga.

Ville spare tid.

Yrkestrafikken vil bli borte fra Lillåsgata - Korketrekkeren - Strandgata. Det er god «samfunnsøkonomi» og det gjeld for alle.
Gjennomgangstrafikk har ikkje noe i gjennom et tettbygd strøk å gjøre!

Kommentarer til denne saken