BPA – en god brukerordning

GOD ORDNING: Aslak O. Dahlen er en ihuga forkjemper for BPA-ordningen (Brukerstyrt personal assistent) som han selv er omfattet av. I denne artikkelen utdyper varaordfører Ole Martin Kristiansen (Bygdelista) om hvorfor han mener ordningen må gjelde også for personer over 67 år. Altså at alder i seg selv ikke må være avgjørende. 	         ARKIVFOTO

GOD ORDNING: Aslak O. Dahlen er en ihuga forkjemper for BPA-ordningen (Brukerstyrt personal assistent) som han selv er omfattet av. I denne artikkelen utdyper varaordfører Ole Martin Kristiansen (Bygdelista) om hvorfor han mener ordningen må gjelde også for personer over 67 år. Altså at alder i seg selv ikke må være avgjørende. ARKIVFOTO

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerI Modum kommune har vi, naturligvis, innbyggere som har spesielle behov for tilrettelegging av livene sine. Vi har lange og gode tradisjoner for å være en kommune som inviterer til og tilbyr gode tjenester og gir muligheter. En av de som var en stor foregangsperson på dette området var Thorolf Eriksen som startet Vanføreindustrien og Vanførehjemmet i Geithus. Starten er så langt tilbake som 1926. Den første tiden ble arbeidet gjort i hjemmene til de vanføre. Senere både som en industribedrift som laget dører og vinduer. Det ble bygget et internat slik at personer kunne komme til Modum og bo her også i tillegg til at de altså fikk arbeid.

LES OGSÅ: – Vi vil leve

Mye vann har rent i Bergsjø siden den gangen. Nye ordninger har kommet, andre har blitt endret eller er avviklet. En av de nye er BPA, som ordningen kalles i dagligspråket. Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en ordning som er særlig tilrettelagt for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. I prinsippet omfatter ordningen de samme tjenestene som ordinære helse- og omsorgstjenester – som bistand til stell, pleie, måltider, fritidsaktiviteter og alle andre nødvendige hverdagslige gjøremål.

1. januar 2015 trådte § 2-1 d i pasient- og brukerrettighetsloven om rett til brukerstyrt personlig assistanse i kraft. I Modum kommune har vi flere BPA-brukere. Disse har selvsagt også krav på et verdig liv og den verdigheten skal ikke du og jeg sette grensene for. Jeg liker å bestemme over meg selv og mitt liv. Det gjør alle jeg kjenner også. Enten de har ekstra hjelpebehov for å klare hverdagene eller ikke.

Har man vedtak om tjenester som er organisert gjennom BPA-ordningen, har brukeren egne assistenter som han eller hun har arbeidslederansvaret for. I organiseringen av tjenesten blir det lagt stor vekt på brukermedvirkning.

LES OGSÅ: – Jeg vil leve, ikke bare holdes i live

Brukeren har mye større innflytelse på og kontroll over sin egen hverdag, og tjenesten omfatter hjelp både i og utenfor hjemmet. Det betyr at brukeren også kan bruke timene som er innvilget med BPA, til fritidsaktiviteter.

Det viktigste med BPA er derfor at brukeren får mulighet til å leve et friere og mer selvstendig liv – at man faktisk får lov til å gjøre personlige valg selv om man har nedsatt funksjonsevne.

Varaordfører Ole Martin Kristiansen (Bygdelista)

Varaordfører Ole Martin Kristiansen (Bygdelista)

Det blir derfor viktig for oss som kommune, som politikere og som medmennesker å sende tydelige signaler om at BPA-ordningen får brukeren beholde så lenge det er mulig i forhold til brukerens fysiske og psykiske helse.

Økonomi er en del av alle tjenester i en kommune. I BPA-ordningene er det slik at tilskuddet Staten yter kommunen blir borte da brukerne fyller 67 år.

«Når en person fyller 67 år, er vedkommende ikke lenger omfattet av rettigheten. Departementet legger imidlertid til grunn at BPA ofte vil være en hensiktsmessig måte å organisere tjenester på også til brukere over 67 år. Departementet vil i denne sammenheng understreke at overfor brukere som faller utenfor rettigheten, har kommunen en plikt til å ha et tilbud om BPA, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Dette gjelder også når brukeren er over 67 år». (Rundskriv nr. 1-9/2015 fra Helse- og omsorgsdepartementet).

LES OGSÅ: En orientering som aldri skulle vært satt på sakskartet

I Modum er det et aktivt arbeid for at flere skal kunne bo hjemme lenger. Det må også gjelde alle innbyggerne våre som kan og vil det, med den tilretteleggingen som er nødvendig.

Jeg er så heldig at jeg kjenner flere av brukerne i Modum og deres pårørende. Det gir meg en god følelse å se og høre at livene er enklere når BPA-ordningen er der og den fungerer i en utfordrende hverdag.

Artikkeltags