William (15) og Jonah (14) innrømmer at det kan bli mye skjerm til tider

William Jevne og Jonah Kjemperud fra Vikersund anslår de bruker mellom 1-4 timer på skjerm i løpet av en dag etter skoletid. Det stemmer godt overens med det som nylig kom frem av en spørreundersøkelse i ungdomsskolen.