Westad-ansatte i en vanskelig situasjon får ros

Alle som er berørt av nedbemanningen ved Westad Industri AS, har fått oppsigelsene sine. De får ros for måten de har taklet den vanskelige situasjonen på.