Vurderer å slå sammen Modum brannvesen med naboer

I framtiden kan det hende Modum driver brannslukking sammen med Ringerike, Hole og Jevnaker.