(Laagendalsposten)

– Bakgrunnen for oppfordringen om å redusere bestanden med 50 % er at man ikke ønsker at den smittsomme varianten av skrantesyke man har funnet på reinen skal smitte over til hjort og elg, forklarer Svein Erik Lund, utmarkskonsulent for Nore og Uvdal kommune.

Mens Nore og Uvdal har fått oppfordring om å redusere sin bestand, har kommunene Tinn, Rollag og Sigdal fått beskjed om at de ikke trenger å foreta seg noe.

En klar oppfordring

Utmarkskonsulenten skal ha et informasjonsmøte med jaktlagene i Nore og Uvdal for å informere om hvilke tiltak Nore og Uvdal kommune ser som praktisk gjennomførbare.

– Det har ikke kommet noe formelt pålegg til kommunene, med en sterk oppfordring om å forholde seg til en reduksjon på 50 %. Men vi må se på hva som er praktisk gjennomførbart, hvis ingen har lyst til å skyte ned 50 % av dyrene, kan vi ikke pålegge noen å skyte, opplyser Lund.

Og legger til at det fortløpende blir vurdert innad i kommunen hvor stor sannsynlighet det er for at elgen i Nore og Uvdal har vært i kontakt med de smittede reinsdyrene i sone 1 på Nordfjella.

Veterinærinstituttet har i løpet 2018 analysert over 33.000 prøver fra hjortedyr for skrantesyke. Sju tilfeller ble påvist.

I 2018 fikk seks villrein påvist skrantesyke av den klassiske, smittsomme typen. Alle i Nordfjella sone 1. I tillegg fikk en elg i Flesberg i Buskerud påvist såkalt atypisk skrantesyke som antas å kunne oppstå spontant hos eldre dyr, opplyser Veterinærinstituttet.

Atypisk skrantesyke er ikke det samme som vanlig skrantesyke.

I løpet av kort tid er det ventet at Norsk institutt for naturforskning, skal komme med en rapport som viser de ferske tallene

Elg og skrantesyke

  • Skrantesyke ble påvist på reinsdyr på Nordfjella mars 2016.

  • For å sikre seg mot skrantesyke på villrein, vil Villreinutvalget for Hardangervidda nå få ned bukkebestanden og har vedtatt at 6000 reinsdyrbukker skal skytes på Hardangervidda.

  • Det pågår fortiden en debatt i Nore og Uvdal om også elgbestanden skal skytes ned.

  • Skrantesyke er en sykdom som kan smitte til hjortedyr som elg, hjort, rådyr og rein.

  • Symptomer på skrantesyke er blant annet avmagring og unormal oppførsel, ukoordinerte bevegelser, tap av kroppsfunksjoner og til slutt død.

Kan trekke tilbake tillatelser

Lund forteller at elg og jakt er et tema mange i Nore og Uvdal har et forhold til og er opptatt av. Han forventer reaksjoner fra jaktlagene når det på tirsdag skal informeres om veien videre.

– Per i dag har alle jaktlagene i Nore og Uvdal bestandsplaner som enten går ut på å øke bestanden, eller la den være på dagens nivå. Disse planene er nå ikke i tråd med oppfordringen fra myndighetene. Nore og Uvdal kommune må fortløpende gå inn å se om vi eventuelt må trekke tilbake tillatelsen på bestandsplanene.

Han opplyser at en mulig løsning er at kommunen tildeler egne kvoter for 2019, eventuelt må hvert vald utarbeide, og søke om å få godkjent nye bestandsplaner.  

Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

– Trenden med at det felles stadig mer hjort enn elg fortsetter, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset.

LES OGSÅ: