Vurderer å droppe hedersmarkeringer

Fordi det kommer inn få forslag til kandidater, ber Modum kommune om at politikerne skal se på ordningen med hedersmarkeringer på nytt. Det er bare tre år siden ordningen ble innført.