Personalia

Marte Terese Svendsrud og Jørgen Nedberg giftar seg
Marte Terese Svendsrud og Jørgen Nedberg
Camilla Grønvold og Glenn Reipen giftar seg
Camilla Grønvold og Glenn Reipen
Heidi Ødegård og Gina Marie Nybakke giftar seg
Heidi Ødegård og Gina Marie Nybakke
Trine Ødegård og Oddvidar Hansen giftar seg
Trine Ødegård og Oddvidar Hansen
Åshild Eidal og Rune Fredheim giftar seg
Åshild Eidal og Rune Fredheim
Anne Coventry og Torgeir Karlsen giftar seg
Anne Coventry og Torgeir Karlsen
BERIT NORDBY OG ARNE KVÆRNSTRØM giftar seg
BERIT NORDBY OG ARNE KVÆRNSTRØM
Elin Henninen og Knut Erik Hovde giftar seg
Elin Henninen og Knut Erik Hovde
Mari Bakken og Vegard Brenna giftar seg
Mari Bakken og Vegard Brenna
Dina Bondø & Kristian H. Riiber giftar seg
Dina Bondø & Kristian H. Riiber
Henriette Tandberg Nilsen og Sondre Nicander Nilsen giftar seg
Henriette Tandberg Nilsen og Sondre Nicander Nilsen
Anita Hansen og Bjørn Johannessen giftar seg
Anita Hansen og Bjørn Johannessen