Personalia

Caisa Kristin Dokken Tettli er 6 år
Caisa Kristin Dokken Tettli er 6 år
Marit Indsetviken er 85 år
Marit Indsetviken er 85 år
Emil Thomasrud Lundgrenn er 21 år
Emil Thomasrud Lundgrenn er 21 år
Elias Standnes Hagen er 13 år
Elias Standnes Hagen er 13 år
Jenny Kalager Ødenes er 3 år
Jenny Kalager Ødenes er 3 år
Bjørn Brynjulfsen Indresæter er 3 år
Bjørn Brynjulfsen Indresæter er 3 år
Elise S. Engen er 14 år
Elise S. Engen er 14 år
Marianne Ringnes Aasen er 56 år
Marianne Ringnes Aasen er 56 år
Theodor Bergan-Medalen er 1 år
Theodor Bergan-Medalen er 1 år
Odin Jokerud er 1 år
Odin Jokerud er 1 år
Rolf Arne Martinsen er 36 år
Rolf Arne Martinsen er 36 år
Hedda Evje er 7 år
Hedda Evje er 7 år