Personalia

Theodor Bekk Johnsen er 4 år
Theodor Bekk Johnsen er 4 år
Sondre Eken er 4 år
Sondre Eken er 4 år
Timian Koppergård Nordal er 1 år
Timian Koppergård Nordal er 1 år
Anna Kvernbakken er 98 år
Anna Kvernbakken er 98 år
Amanda Clausen er 6 år
Amanda Clausen er 6 år
Lilly Bønsnes Søberg er 1 år
Lilly Bønsnes Søberg er 1 år
Adelèn Holth Bjerke er 3 år
Adelèn Holth Bjerke er 3 år
Lotte Victoria Heiser Bakken er 3 år
Lotte Victoria Heiser Bakken er 3 år
Aksel Ø. Bjerregaard er 3 år
Aksel Ø. Bjerregaard er 3 år
Edvart Ramstad er 2 år
Edvart Ramstad er 2 år
Mikkel Andresen er 7 år
Mikkel Andresen er 7 år
Arya Gundersen Bottegård er 6 år
Arya Gundersen Bottegård er 6 år
Are Bottolfs og Eva Iversen har fått barn
Are Bottolfs og Eva Iversen
Linn Hamremoen og Helge Rødsås har fått barn
Linn Hamremoen og Helge Rødsås
Marianne Kopland og Arne Strandbråten har fått barn
Marianne Kopland og Arne Strandbråten
Siv-Inger Bjøre & Nils Ole Lindquist har fått barn
Siv-Inger Bjøre & Nils Ole Lindquist
Steffen Kind og Marte Berggaard Rasmussen har fått barn
Steffen Kind og Marte Berggaard Rasmussen
Camilla&Marcus Myhrer har fått barn
Camilla&Marcus Myhrer
Janne Bjørge Andersen og Kristian Velde har fått barn
Janne Bjørge Andersen og Kristian Velde
Caroline Haare Hauge og Torstein Myrum har fått barn
Caroline Haare Hauge og Torstein Myrum
Line Kittilsen og Morten Strømberg har fått barn
Line Kittilsen og Morten Strømberg
Stine Hvila og Håkon Skare Hoffart har fått barn
Stine Hvila og Håkon Skare Hoffart
Kristian Kind Olsen og Synne Merete Bakkalia har fått barn
Kristian Kind Olsen og Synne Merete Bakkalia
Hanne Bye og Johan Gjessing har fått barn
Hanne Bye og Johan Gjessing
Camilla Nymoen og Anders Ivar Holm har gifta seg
Camilla Nymoen og Anders Ivar Holm
Hanna Lukris og Sigve Gjermundbo har gifta seg
Hanna Lukris og Sigve Gjermundbo
Mette Lysø og Roar Nilsen har gifta seg
Mette Lysø og Roar Nilsen
Marte Terese Svendsrud og Jørgen Nedberg giftar seg
Marte Terese Svendsrud og Jørgen Nedberg
Camilla Grønvold og Glenn Reipen giftar seg
Camilla Grønvold og Glenn Reipen
Elin Henninen og Knut Erik Hovde giftar seg
Elin Henninen og Knut Erik Hovde
BERIT NORDBY OG ARNE KVÆRNSTRØM giftar seg
BERIT NORDBY OG ARNE KVÆRNSTRØM
Trine Ødegård og Oddvidar Hansen giftar seg
Trine Ødegård og Oddvidar Hansen
Anne Coventry og Torgeir Karlsen giftar seg
Anne Coventry og Torgeir Karlsen
Åshild Eidal og Rune Fredheim giftar seg
Åshild Eidal og Rune Fredheim
Heidi Ødegård og Gina Marie Nybakke giftar seg
Heidi Ødegård og Gina Marie Nybakke
Dina Bondø & Kristian H. Riiber giftar seg
Dina Bondø & Kristian H. Riiber
Mari Bakken og Vegard Brenna giftar seg
Mari Bakken og Vegard Brenna
Monica Mjøseng og Stian Andrè Ramberg giftar seg
Monica Mjøseng og Stian Andrè Ramberg
Kristian Bjølgerud og Britt-Iren Vesetrud giftar seg
Kristian Bjølgerud og Britt-Iren Vesetrud
Åse Marit Hovden og Øystein Thorvaldsen giftar seg
Åse Marit Hovden og Øystein Thorvaldsen