Personalia

Alva Marie Lundgrenn-Bråthen er 6 år
Alva Marie Lundgrenn-Bråthen er 6 år
Henrik Tingelstad Ødegård er 1 år
Henrik Tingelstad Ødegård er 1 år
Renate Johansen er 30 år
Renate Johansen er 30 år
Jens Flatin Grøstad er 5 år
Jens Flatin Grøstad er 5 år
Martin Fossli Kirkebøen er 7 år
Martin Fossli Kirkebøen er 7 år
Henrik Flågan Strand er 4 år
Henrik Flågan Strand er 4 år
Mari Syversen er 1 år
Mari Syversen er 1 år
Oliver Sandsbråten er 10 år
Oliver Sandsbråten er 10 år
Bastian Holt er 8 år
Bastian Holt er 8 år
Ine Strand Caspersen er 33 år
Ine Strand Caspersen er 33 år
Ola og Emilie Høyland Johansen er 2 år
Ola og Emilie Høyland Johansen er 2 år
Walter Leonard Moe er 9 år
Walter Leonard Moe er 9 år
Linn og Joachim Grøsland har fått barn
Linn og Joachim Grøsland
Trine Nyhus Kleiv og Kjetil Kleiv har fått barn
Trine Nyhus Kleiv og Kjetil Kleiv
Mads Fjeld og Tonje Øyre har fått barn
Mads Fjeld og Tonje Øyre
Håkon Svensrud Midtun og Cathrine Resvoll Holm har fått barn
Håkon Svensrud Midtun og Cathrine Resvoll Holm
Guro Vollan og James Øivind Kristiansen har fått barn
Guro Vollan og James Øivind Kristiansen
Gina Karoline Dalen og Marius Remøy har fått barn
Gina Karoline Dalen og Marius Remøy
Ragne Jorid Kopland og Bjørn Christensen har fått barn
Ragne Jorid Kopland og Bjørn Christensen
Marianne Kristoffersen og Thomas Tandberg har fått barn
Marianne Kristoffersen og Thomas Tandberg
Linda Kvalnes og Kenneth Myhre har fått barn
Linda Kvalnes og Kenneth Myhre
Wenche og Pål Håkon Borgersen har fått barn
Wenche og Pål Håkon Borgersen
Mari Baklid Kalager og Morten Ødenes har fått barn
Mari Baklid Kalager og Morten Ødenes
Henriette Aas og Stian Østhagen har fått barn
Henriette Aas og Stian Østhagen
Mette Lysø og Roar Nilsen har giftet seg
Mette Lysø og Roar Nilsen
Elisabeth og Tommy Bergelien Kverndalen har giftet seg
Elisabeth og Tommy Bergelien Kverndalen
Sofie Munthe og Thomas Stormo, Skotselv har giftet seg
Sofie Munthe og Thomas Stormo, Skotselv
Monica Mjøseng og Stian Andrè Ramberg gifter seg
Monica Mjøseng og Stian Andrè Ramberg
Kristian Bjølgerud og Britt-Iren Vesetrud gifter seg
Kristian Bjølgerud og Britt-Iren Vesetrud
Anita Hansen og Bjørn Johannessen gifter seg
Anita Hansen og Bjørn Johannessen
Henriette Tandberg Nilsen og Sondre Nicander Nilsen gifter seg
Henriette Tandberg Nilsen og Sondre Nicander Nilsen
Åse Marit Hovden og Øystein Thorvaldsen gifter seg
Åse Marit Hovden og Øystein Thorvaldsen
Ida Hope og Magnus Barth Gustavsen gifter seg
Ida Hope og Magnus Barth Gustavsen
Oda Sarine Juvet og Pål Øyvind Toft Larsson gifter seg
Oda Sarine Juvet og Pål Øyvind Toft Larsson
Sofie Munthe og Thomas Stormo gifter seg
Sofie Munthe og Thomas Stormo
Elisabeth Kleiv Hiåsen og Tommy Bergelien Kverndalen gifter seg
Elisabeth Kleiv Hiåsen og Tommy Bergelien Kverndalen
Siw Inger Steen Stubberud og Steffen André Bråten gifter seg
Siw Inger Steen Stubberud og Steffen André Bråten
Ida Halvorsen og Hans Martin Skålien har fått barn
Ida Halvorsen og Hans Martin Skålien
Nina Jokerud og Raimo Brendsrud har fått barn
Nina Jokerud og Raimo Brendsrud
Sigmund Grøterud og Junie Meland har fått barn
Sigmund Grøterud og Junie Meland