(Laagendalsposten)

Telen: Det foreslåtte vindkraftområdet omfatter kjente tur- og naturområder som Skrimfjella, Sauheradsfjella, Sveinsbufjellet, Vindfjell, Heia og Merkedammen-Trollsvann.

– Dette er det største, gjenværende «villmarksområdet» i vår region. Både når det gjelder størrelse og aktivitet er dette heiområdet sammenlignbart med Nordmarka. Ja – dette er vårt «Nordmarka»! sier leder av Den Norske Turistforening (DNT) Telemark, Jon Atle Holmberg.

At alle organisasjoner i området har samlet seg om en felles uttalelse lokalt, er et sterkt signal.

– Samtidig tror jeg bare 5 av 100 berørte kommuner i Norge har sagt ja til forslagene som er ute. Det sier også noe om en negativ stemning, forteller lederen av arbeidsgruppa som har utarbeidet rapporten, Torgeir W. Skancke.

En «hot spot» for naturmangfold

De 51 foreningene har utarbeidet en rapport som beskriver viktigheten av området:

Hele 20 turistforeninger-, jeger- og fiskerforeninger, o-lag, speidere og andre, har aktiviteter i det innsirklede området. De drifter 32 hytter som er åpne for allmennheten. Bare i heiområdet Skrim-Sauheradsfjella-Vindfjell ligger over 150 fiskevann, forteller arbeidsgruppen i en pressemelding.

Innenfor tre kvarters reisetid huser området en befolkning på nær 500 000 mennesker, påpekes det også.

– Vestfold, Grenland og nedre del av Buskerud er en «hot spot» for naturmangfold i Norge. De geologiske og klimatiske forholdene gjør området svært rikt og variert når det gjelder skogtyper, insekter, fugler og dyreliv, sier Skancke.

Sjeldent geologisk landskap

Naturvernerne peker også på landskap- og geologiske verdier:

– En stor del av området omfattes av Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, som er unik i sitt slag i verden. UNESCOS geoparker er likestilt med verdensarvområdene, sier Skancke.

De 50 organisasjonene peker i rapporten på betydelige kunnskapsmangler i NVEs forslag til vindkraftområde 4.

Det var 1. april i år at NVE foreslo 13 områder i landet som del av en ny, nasjonal ramme for vindkraft på land. Heiområdene i «Analyseområde 4», fra Sauherad i nordvest til Sandefjord i sørøst, ble betegnet som «et av de mest egnede vindkraftområdene» i Norge».

Men motstanden lokalt er stor.