Gå til sidens hovedinnhold

Villet villedende markedsføring?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

19 mai 2020 hadde journalist Thormod R. Hansen i Bygdeposten en artikkel om bygging av rekkehus i Geithusveien 125. Dette er rett etter oppkjøringen til Bjølgerudjordet og er du også kan krysse jernbanen og komme ned på Øya.

Han skrev:

«Flere har reagert på Blå Boligs bildebruk i en boligannonse på finn.no. Bildene gir inntrykk av at de seks eneboligene som skal oppføres i Geithusveien 125 bygges i et åpent landbruksområde, med milevis av utsikt utover nærliggende jorder».

I virkeligheten finnes jo hverken utsikten eller jordene som er tegnet inn i annonsen.

De som har kontaktet journalisten og alle vi andre som har sett området vet jo at det ser langt fra slik ut som bildene skulle få oss til å tro.

Nå skriver vi januar 2021. Neste byggetrinn i Vikersund Nord, kalt Fjordbyen brygge, ligger ute på finn.no.

Om vi ser på ett av bildene i framvisningen, ja da ser vi hvordan bilder kan gi inntrykk av noe som ligger langt, langt fra virkeligheten. Jeg snakker da i forhold til den virkeligheten som er bestemt av et flertall i kommunestyret. Full utbygging fra pollen til punktet der veien til Vikersund kurbad krysser Randsfjordbanen. Det skal dog legges til at det «kun» er de seks første blokkene som er på gang nå.

Det er fra pollen til pumpehuset. I bildene på finn.no vises det to blokker, ikke seks som det skal bli.

Grøntarealene og sandvolleyballbanene er ikke med i det framtidige Vikersund Nord. Bildet i salgsannonsen viser altså at det er grønt i området i tillegg til disse to banene. Virkeligheten blir en helt annen.

Det står ikke ett ord i prospektet om at hele arealet skal bebygges. For å bruke en tidligere amerikansk presidents retorikk er det vel alternative fakta dette her, kanskje?

Den første blokken etter pollen skulle være tre etasjer med en høy førsteetasje. Dette ble gjort om i hovedutvalget for teknisk i Modum, i møte 11. desember 2020.

Antall etasjer ble da økt fra tre til fire i den første av de nye blokkene.

Bebygd areal ble økt til 50 prosent, fra 45 prosent som det tidligere er vedtatt.

Den neste blokka slik den vises på bildet i prospektet har fem etasjer. Jeg har ikke sett noe vedtak på det, men der var det altså også tre som lå til grunn.

Om vi videre skal følge bildet som ligger over her, ja da blir det heller liten plass fra gangveien nedenfor blokkene til vannet. Mange av Modums innbyggere skrev under på et opprop mot en slik utbygging i Vikersund nord. Nå begynner det å bli tydeligere akkurat det de ikke ville ha. Noen få politikere i kommunestyret stemte imot disse utbyggingsplanene.

Det blir ikke plass til et yrende folkeliv i et flott grøntareal nord i Vikersund. Starten med å bygge ned det flotteste, mest tilgjengelige området mot Tyrifjorden i Vikersund, er i gang.

Så langt jeg vet vil de nærmeste naboene til Fjordbyen brygge heller ikke ha det neste bygget slik det nå blir. De leverte inn en naboprotest. Den ble ikke tatt til følge.

Er det slik Modums innbyggere har tenkt at dette ville bli? Jeg tror svaret er nei.

Jeg tror faktisk at de fleste i Modum ikke venter mer utbygging enn det som har skjedd, at de ikke har tatt innover seg hvordan de vedtatte planene er. Det er iallfall det jeg ofte hører. Seks blokker nå i trinn en av byggetrinn to som går til pumpehuset er imidlertid realiteten. Etter det seks høyere blokker i neste trinn, opp til veien over jernbanen til Vikersund kurbad.

Det blir sikkert pene blokker. Slik ser iallfall illustrasjonen hos finn.no ut.

Men det blir ikke et uteområdet, et grøntareal, et rekreasjonssted for moingene. Dessverre.


Les også

Fjordbyen Brygge: Rift om særlig én leilighet

Kommentarer til denne saken