Vil totalforby vannscooter i Tyrifjorden

Vikland Brygge har sendt brev til Modum kommune der de ber om at bruk av vannscooter totalforbys innenfor kommunens grenser.