Vil ta ut minst tre millioner i året i utbytte i en kort periode – deretter minst 50 prosent

Inntekter fra kraftproduksjonen i kommunen er av stor betydning for Modum kommunes økonomi. Nå revideres eierstrategien for Midtkraft.