Vil ordføreren gjøre noe for lokale hytteeiere som er påtvunget hytterenovasjon?

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Ståle Versland (Ap) har sendt følgende brev til ordføreren i forkant av mandagens formannskapsmøte: Innføringen av hytterenovasjon i Modum har skapt negative reaksjoner. Mange hytteeiere har gitt uttrykk for at dette tilbudet ikke er aktuelt å benytte seg av og reagerer derfor på varsel om gebyr for å delta i ordningen. Det gis uttrykk for frustrasjonen over at man må betale for en renovasjonsordning man ikke har behov for. For mange blir det omvei å kjøre via der avfallspunktene er plassert, dessuten «produseres» det ikke mer søppel om man er på hytte enn om man er hjemme.

Gjennomgående er tilbakemeldingene at man ikke kommer til å benytte seg av avfallspunktene som er satt ut, men heller ta med søppel hjem. Kildesortering av avfallet blir på den måten ivaretatt til miljøets beste. Det er viktig å understreke at forandre vil hytterenovasjon være et kjærkomment tilbud, spesielt for dem som bor utenbygds og så langt ikke har hatt noe tilbud om hytterenovasjon lokalt i vå kommune.

I et brev fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen av 21. mars 2018 står det blant annet følgende: «Det er en lovpålagt oppgave for kommunen å samle inn avfall fra fritidseiendommer på lik linje med annet husholdningsavfall. I utgangspunktet vil derfor samtlige hytter være omfattet av den kommunale innsamlingen. Men for hytter som ikke ligger i tettbygde strøk har kommunen anledning til å unnta disse hyttene i lokal forskrift, jf. forurensingsloven § 30 andre ledd første setning». Det foreligger en lokal forskrift – Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen.


Modum kommune er som kjent med i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD). Fra en rapport som ble oversendt Modum kommune fra RfD om dette temaet i november 2019 kan vi lese: «Loven åpner ikke for at en renovasjonsordning kan være frivillig. Hvis man unntar et område fra renovasjonsordningen vil de som bor der ikke ha noe tilbud. RfD mener det er en langt bedre løsning at kommunen kan frita bestemte eiendommer fra renovasjonsordningen, etter søknad fra hytteeieren.»

Ordfører, normal prosedyre for å få fremmet saker av politisk karakter er å vedta bestilling igjennom vedtak i utvalg. Vårt spørsmål er derfor om ordfører vil ta initiativ til å bestille en politisk sak hvor vi får belyst hvordan kommunen kan frita bestemte eiendommer fra renovasjonsordningen, etter søknad fra hytteeiere.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken