Vil myke opp gjerdebestemmelsene

Nå er det ikke lov å gjerde inn fritidseiendommer i Sigdal, men det vil politikerne endre på.