Modum kommune vil ikke betale prisen Viken fylkeskommune forlanger for å la elevene i 10. klasse delta på praksisdager i videregående skole. Dette tilbudet har i mange år gitt elevene dokumentert viktig hjelp til å ta gode valg om videregående opplæring. Tilbudet er utviklet gjennom et møysommelig godt samspill mellom ungdomsskoler og videregående skoler og med lave kostnader for samfunnet. Elevene har hvert år evaluert praksisdagene og vært svært fornøyde med eget utbytte. Det grenser til uredelighet av kommuneledelsen å gi inntrykk av at det er kvaliteten på praksisdagene som er for dårlig.

Skoleledere og ordfører Sunni G. Aamodt (Sp) sier nå plutselig at vi må finne andre måter å veilede elevene på, men ingenting om hvordan dette skal foregå. Sannheten er at andre løsninger vil bli mye dyrere. Selv om vi har et godt samarbeid lokalt med Buskerud videregående skole, så vil kommunen måtte samhandle med minst fire-fem videregående skoler for å få gitt elevene tilbudet som de får gjennom felles praksisdager i fylket. Som så ofte de siste årene: Skolene skvises ved at verktøyene blir borte, men kravene til resultater opprettholdes.

I realiteten er det småpenger kommunen nå prøver å spare, på bekostning av elevene og også samfunnet: Hvis bare én elev unngår å måtte bruke et år ekstra på sin videregående opplæring som følge av feilvalg, så er kostnaden spart inn flere ganger.

Fylkesordfører Roger Ryberg (Ap): Som tidligere rådgiver ble du adressert av rektor Ståle Bråthen om å komme på banen. Snakk med ordføreren i Modum og finn et kompromiss! Det er flaut at to offentlige instanser, finansiert av felles skattepenger ikke klarer å finne en løsning på dette. Leserinnlegget fra fylkesråden er ikke til stor hjelp. Hun sier at både fylkeskommune og kommune må bidra i ordningen, men viker unna kjerneproblemet som er prisen. Jeg tror ikke hun kan være klar over hvor knappe budsjettene er i grunnskolene. 45.000 kroner er mye for en ungdomsskole. Rektor Bråthen har rett i at prisen er for høy.

Les også

Viken flår ungdomsskolene

Jeg opplever fylke og kommune i et prestisjerytteri som resulterer i offentlig vanstyre. Vi kan da ikke la 150 ungdommer i Modum bli skadelidende på dette viktige området, i et kull som allerede har mistet mye under koronaepidemien.

Til de som nå lurer på hvor mye tid på jobben offentlig ansatte har til å skrive leserinnlegg mot hverandre, kan jeg melde at vi lærere har null. Denne teksten er skrevet en solfylt søndags formiddag, fordi jeg er sint og fortvilt over tautrekkingen som rammer elevene våre.

Les også

Praksisdager er viktig for elevenes valg