Vil ha muligheten til fortsatt å kalle inn til fjernmøter – men én type saker gir hodebry

Ordføreren i Modum vil at kommunestyret fortsatt skal kunne møtes på Teams ved behov. Men saker som krever lukking av møte, kan ikke behandles i slike møter.