Vil godkjenne motorsportanlegg på Vestre Spone

– Støyansvaret ligger på klubben, så om de ikke holder seg innenfor verdiene, opphører aktiviteten.