I vårt område er valget 2023 i Krødsherad det mest spennende slik det ser ut nå. Fire nye toppkandidater skal kjempe om velgernes gunst: Åse Marit Hovden (AP), Andreas Kagiavas Torp (H), Knut Skinnes (SP) og Fred Løvli som topper bygdelista med det ambisiøse navnet «Framover Krødsherad». Løvli ble inneværende periode valgt på lista til Arbeiderpartiet, men brøt seinere ut og er i dag uavhengig kandidat.

Det hviler et tungt ansvar på disse gruppelederne. De må gjenreise tilliten til det lokalpolitiske systemet. Det har blitt kraftig forringet i innebære periode. Mistroen internt i det politiske miljø er stor og bygdas innbyggere er delt i to leire. At skolesaken kommer til å bli et hovedtema i valgkampen sier seg selv. Det er ingen hasardiøs spådom å skrive at mange nok vil stemme etter bostedsadresse mer enn etter politisk overbevisning. Politikere føler alltid de har for lite penger å rutte med. Den viktigste kapitalen til en politiker er likevel tillit. Den kontoen har blitt faretruende tappet i inneværende periode.

Den som blir ordfører i Krødsherad har en formidabel oppgave foran seg. En kommune med vel 2200 innbyggere må snarest forenes i felles innsats. Krødsherad er en ganske stor kommune med få innbyggere. Å gjøre seg interessant for de som er på flyttefot på østlandsområdet må være en prioritert oppgave. Det finnes kryllinger som mener at skolesaken er håndtert bra og at kritikken som er rettet mot ordføreren er helt ubegrunnet. Alle folkevalgte i en kommunen med ordføreren i spissen må tåle kritikk. Til og med krass kritikk. Politikere og ordførere må tåle at måten de skjøtter sine roller på blir kritisert, men at det ikke er personlig ment.

Vi tror at mange ser at elevtallet er såpass lavt at Krødsherad ikke har behov for mer enn én skole, selv om det er lange avstander. Det er prosessen mange reagerer på. Det å så til de grader svikte velgerne – ved først å gå til valg på fortsatt to skoler for så å lukke døren kort tid etter, og endre standpunkt radikalt, er ikke fair. Da er det ikke rart at velgerne føler seg lurt. Hadde flertallet gått for å starte prosessen på nytt med blanke ark, ville ikke saken blitt så betent.

Det blir et veldig spennende valg i Krødsherad. Hvem som blir valgets vinner er vanskelig å spå. Normalt sett vil nasjonale trender slå noe inn også ved valg av kommunestyrer, men i en kommune med en så betent sak vil nok den overskygge det meste og Jonas og Trygves utfordringer vil ha liten påvirkning.