Hovedutvalget for samferdsel og næring har satt i gang for å realisere gammel plan om rundkjøring ved Vikersund Nord. Modum Næringsråd har en observatørrolle i dette utvalget. Det er blitt debatt om utspillet, transportbransjen har kloke og faglige resonnementer for at det bør være planfritt kryss. Det er ikke vanskelig å være enig i argumentene, problemet er at det dessverre ikke er mulig med en horisont på 20–30 år.

Det er nå snart ca. 10 år siden vi måtte legge vedtatt reguleringsplan for krysset i skuffen fordi det kom forbud mot rundkjøringer med samme argumentasjon som nå kommer. Siden har det ikke skjedd noe da det ikke er mulig å finansiere et slikt kryss. Kostnaden vil komme opp mot ca. ca. 150 mill. Prosjektet må inn i Nasjonal Transportplan, der er det en endeløs kø. En rundkjøring vil koste en brøkdel av dette, og vil med tillatelse fra Vegdirektoratet kunne realiseres raskt. Etterlengtet støyskjerming mot boligområde vil komme samtidig.

Det handler om mer enn rundkjøring, nemlig tilgang til et påtenkt næringsområde vest for riksveien. Å skape tilgang til dette området er avgjørende viktig for videre utvikling av næringslivet i Modum. Modum Næringsråd har i lengre tid vært pådriver for å skape slik tilgjengelighet. Vi jobber med særlig en aktør som ser området som interessant. Tilgjengelighet, pris tomt, strøm vann mm må utredes. Dette haster, og det handler om ca. 100 arbeidsplasser dersom vi lykkes. Vi erfarer også heldigvis at der er flere store virksomheter som kaster sitt blikk på Modum. Tidligere har vi sagt til oss selv at vi har god plass, så vær velkomne. En befaring i mai som Næringsrådet tok initiativ til, viste at vi har nok areal, men svært lite er tilgjengelig. Dette må vi gjøre noe med raskt, ellers blir vi det vakuumområdet mellom sterke regioner i nord og sør som vi har snakket om.

Flere arbeidsplasser i kommunen vil skape befolkningsvekst. Større skatteinntekter, bedre kundegrunnlag for tog osv. Kanskje et byks på folkehelsestatistikkene også kommer som effekt. Muligens kan vi oppnå at en del av den flotte ungdommen som nå reiser ut for å få seg utdannelse, i større grad kommer tilbake. Bokvaliteten er udiskutabel konkurransedyktig.

Med mål om næringsutvikling må vi gjøre det vi kan for å få til den nest beste løsningen i Vikersund Nord. Et element i forhold til tungtransport at det er bare for dem som kommer sørfra og skal retning Krøderen at det vil være tungt å få opp hastigheten igjen. I andre retninger vil det bli mer eller mindre fall. Vi får heller jobbe for et langsiktig mål om planfritt kryss. Det er verdt kostnaden å fjerne rundkjøringa når dette kommer en gang inn i framtida.

Valget nå er om vi skal ha det som er med de trafikksikkerhets- og miljømessige problemer det medfører, eller skal vi satse på rundkjøring som åpner for mange muligheter?