Bygdeposten redaktør går hardt ut mot oss som har stått i bresjen for Viken-oppløsningen i sin lederartikkel 5. november. I en tid hvor antidemokratiske krefter igjen er på frammarsj i Europa, og folks tillit til politikere er synkende, burde Bråthen isteden applaudere at Senterpartiet faktisk gjennomfører det vi har lovet. Hvordan vi organiserer samfunnet påvirker også hvor makta havner. Det er derfor ikke uten betydning hvor stort et fylke er.

Folkevalgtes fremste oppgave er å lytte til folk. Det har vi gjort i denne saken fra dag 1. I meningsmålinger gjort om deling om Viken, har et stort flertall av innbyggerne i Buskerud gang på gang vært for. Skulle vi latt være å lytte til det? Nei. Det er sjelden vi har opplevd en sak med et så stort folkelig engasjement som i denne. Den forrige regjeringen kjørte over folk og tvang Akershus, Buskerud og Østfold sammen. Det fant folk seg ikke, og ga Senterpartiet og de andre partiene som gikk til valg på deling av Viken stort flertall på Stortinget ved valget i 2021. Nå gjennomfører vi det velgerne ga oss mandat til å gjøre.

Skulle vi fulgt Bråthens logikk, så betyr ikke strukturer noe. Da kunne vi vel like gjerne slått sammen alle kommunene og bare hatt én stor Viken kommune, da? Nei, for strukturer har betydning. Kjøttvekt har betydning. Hvor kuttes det først når man skal spare? Der det bor færrest folk. I distriktene. I Viken er kjøttvekta desidert tyngst i Akershus. Dette betyr noe, i det lange løp. Derfor kunne vi heller ikke vente med å se hvordan Viken hadde fungert.

Vi tror dessverre fylkesveiene i Modum, Sigdal og Krødsherad ville havnet langt bak i prioriteringene. Et Akershus-dominert fylkesting, ville neppe ofret en tåre hvis de måtte kutta i utdanningsprogram ved Buskerud videregående skole. Sånn fungerer ei kjøttvekt. Sånn fungerer en sentraliseringsmaskin som Viken er designet til å være.

Høyrekreftenes plan for Buskerud er å ha fire kommuner; Hallingdal, Kongsberg, Ringerike og Drammen. Hvis Viken hadde fått leve videre ville dette presset seg fram. I Viken har vi måttet forholde oss i stor grad til regionrådene fordi det er for mange kommuner. Når Buskerud gjenopprettes, får vi igjen til å dyrke et nærere og bedre samarbeid med kommunene.

Vi er enige i at det er andre ting vi gjerne skulle brukt penger på i disse tider, men å gjenoppbygge Buskerud er en viktig investering folkestyre og samfunnsutvikling vi ikke kan droppe.

Det betyr ikke noe akkurat i dag, eller i morgen, men om 2, 5, 10, 20 og 50 år.

Les også

Buskerudbjørnen burde forblitt i sin evige vinterdvale