385 millioner kroner skal brukes på å avvikle Viken, men hvor avviklet blir storfylket når alt kommer til alt? Det blir egne fylkesting. De 87 valgte representantene i Viken fylkesting skal bli til 141 i de tre fylkene. 47 av disse skal styre Buskerud fylke. Men tilbake til spørsmålet. Hvor nedlagt blir Viken? Storfylket kommet til å leve videre i en haug med samarbeidsorganer. Blant annet skal de ha en felles pensjonskasse og et felles selskap for IT og digitalisering. Dessuten skal det være et forpliktende samarbeid om innkjøp, renhold, statistikk og noe av det som har med veier å gjøre.

Men det stopper ikke der. Det blir et felles forskningsfond, felles bibliotekutvikling, felles ombudsordning for barn og unge. Fagskolen Viken med innpå 2.500 studenter skal også få leve videre som et felles prosjekt for de forhenværende «vikingene». I kampen for å få splittet opp Viken har noen få stort sett fått holde fyr i bålet alene, uten at varmen har spredt seg ut til folket. Når såpass mye av Viken skal videreføres, blir oppløsningen og bruken av de 380 millionene – som kunne blitt brukt til mye spennende i Viken som for eksempel et bedre kollektivtilbud – først og fremst for at flere kan kunne kalle seg fylkespolitiker.

Når så mye av driften skal samordnes videre, kan det å være fylkespolitiker bli like givende som å skrive undertekster til en pornofilm. Få vil interessere seg for den fylkeskommunale valgkampen. Hvor mye penger får de, som etter endeløse timer på stands – uten at noen har stoppet for å spørre hva de mener om ditt og datt – å styre for når det harde livet som fylkespolitiker starter fra nyttår? Skal de ha en misjon må de gjøre livet til innbyggerne bedre. De må gjøre tilbudene enda mer tilpasset livet til de som bor i fylket.

Bortsett fra de få som har sunget nostalgiske sanger om livet før Viken, har vi til gode å finne noen som har savnet sitt gamle fylke. For oss helt vanlige innbyggere i Viken har fylket vært like fjernt som før. Det har hverken blitt verre eller bedre. Oppsplittingen skjer omtrent samtidig som vi står oppe i en revolusjon. Vi snakker om kunstig intelligens (AI). På verdensbasis regner man med at 300 millioner heltidsjobber vil bli automatisert på grunn av AI-plattformer som ChatGPT. Vi er på vei inn i en tid da samfunnet vårt vil bli organisert på en helt annen måte enn vi har vært vant til. De som ler av dette nå, vil ikke gjøre det om kort tid. Det er en tsunami på vei. Og med det bakteppet går altså fylkene motsatt vei – tilbake til det de tror er gode, gamle dager. Det blir det ikke.