Ragnhild Lie og Atle Sivert Tærum inviterte landbruksministeren på en litt spesiell frokost.