Modum Arbeiderparti har hele tiden arbeidet for å styrke undervisningssektoren. Vi har dessverre blitt nedstemt hver eneste gang.

Vår bekymring for sektoren har vi etter at ansatte i skolen har sendt oss brev. Tillitsvalgt har sendt bekymringsmelding og undervisningssjefen har i sterke ordlag pekt på behovet for midler. Han mener etaten trenger 10 millioner for å dekke behovet.

Derfor la vi inn forslag om å styrke etaten med 1,5 millioner som ett strakstiltak. Stor var overraskelsen derfor da ett nærmest identisk forslag fra posisjonen dukket opp i saken. Dagen etter møtet i hovedutvaget, hvor fellesforslaget ble vedtatt, leser vi innlegget av Terje Ingvoldstad, med støtte fra KrF, H, og FrP.

At det i utgangspunktet var Arbeiderpartiet som la inn forslaget ble ikke nevnt. Interesserte kan lese behandlingen av saken på kommunens nettsider.