Buskerud Senterparti avholdt digitalt årsmøte lørdag 20. februar og delegatene fra Modum SP var samlet i kommunestyresalen i rådhuset. Kristi Skinnes holdt innlegg i generaldebatten på vegne av Modum SP, med tema «Forbruk og ombruk»: Jeg har en dårlig nyhet til dere og jeg har en god nyhet til dere. Den dårlige nyheten er at den globale overforbruksdag i 2020 var lørdag 22. august, da hadde vi brukt opp jordas ressurser for 2020.

«Overforbruksdagen» kommer tidligere og tidligere, i 1970 kom den i slutten av desember, i 1990 i midten av oktober. Om alle i verden brukte like mye ressurser som oss her i nord, ville jordas ressurser vært brukt opp allerede 18. april i 2020. Vi forbruker ca. 1,6 planter hvert år. Hadde jorda vært en bedrift så ville jordas administrerende direktør satt i gang mye tøffere tiltak for lenge siden.

Den god nyheten er at jeg har løsningen på miljø- og klimautfordringene våre: Vi må forbruke mindre, og vi må forbruke smartere, så enkelt, så vanskelig. Og jeg har tro på at vi kan klare det! «Overforbruksdagen» i 2020 kom hele tre uker seinere sammenlignet med 2019. Vi kan kanskje ikke si «Hurra korona!», men covid-19-pandemien har endret folks adferd over hele verden.

Et argument jeg hører iblant er «Hvis vi kjøper mindre vil folk miste arbeidsplassene sine.» Ja, det vil noen gjøre. Men en sirkulær økonomi vil skape nye, grønne, arbeidsplasser, vi bør børste støv av gamle yrker/profesjoner og si «la skomakeren komme tilbake til sin lest».

Hjemme på Skinnes hadde vi en fryseboks som vi fikk i 1957, det årstallet husker jeg fordi mamma sa at fryseboksen var like gammel som Olav broder. Og den var i bruk helt fram til 2018, 61 år gammel. I dag blir det lagd produkter med innebygd planlagt foreldelse, DET SKULLE IKKE VÆRT LOV!

Vi har et kjempepotensial i ombruk; ombruk av utstyr, møbler, inventar, byggematerialer, nesten alt kan ombrukes. Det kastes utrolige 140 000 tonn kontormøbler årlig her i landet, det aller meste av dette i fullt brukbar stand. Men vi trenger hjelp for å kunne ta de rette valgene og en dult for å gå i riktig retning. Nasjonale og lokale myndigheter må legge til rette for et lavere forbruk, regelverk må tilpasses og det må legges til rette for god samhandling på tvers av bedrifter.

Jeg så på «Sløsesjokket» på NRK 27. januar, der så vi Senterpartiets leder, Trygve S. Vedum, kaste kontormøbler i en søppelcontainer. Her lovte Vedum at han ville få saken på dagsorden i Stortinget. Og allerede 2. februar forelå det et såkalt representantforslag fra Vedum og fem andre partikollegaer fra Senterpartiet.

Det jeg har snakket om her er livsgrunnlaget vårt – det trumfer alt. Det hjelper ikke at Viken blir oppløst, eller at vi får politi nær folket, hvis vi ikke har rein luft å puste i, et hav som består av mer vann enn plast, eller et sunt jordsmonn slik at vi kan produsere nok mat og rein mat.

Verden har vist at den kan hvis den må, og vi i Senterpartiet må vise at vi vil. Den grønne kløveren vår skal være skinnende grønn.