I går var det seks måneder siden Russland gikk til en brutal angrepskrig mot Ukraina. Millioner av mennesker er drevet på flukt. Hvor mange som er drept og såret vites ikke. Men det er mange. Utrolig mange. Krigens brutalitet er et makabert syn. De sivile ødeleggelsene er nesten ikke til å tro. Det utspiller seg en krig i Europa vi ikke kan stille oss likegyldige til. Vinner Putin denne krigen, står nye land for tur. Sammen med Kina snakker Putin om en ny verdensorden. Det vi trenger nå, er å stå samlet og ikke vike. Krigen angår oss i høyeste grad, og vi må stå last og brast med Ukraina og resten av det frie Europa.

I Norge er vi mest opptatt av strømprisen og strømkrisen. Det ropes opp om at vi må kutte eksporten av strøm til Europa. Norske husholdninger og næringslivet i Sør-Norge opplever kostnader vi ikke har vært vant til. Det er kanskje ingen trøst, men det er mye verre for våre venner i mange europeiske land. Krigen har ført til at Russland har skrudd igjen mye av gasstilførselen til Europa. Gass, som er en veldig viktig energikilde, blir et våpen Vladimir Putin bruker i et forsøk på i tvinge europeiske land til å snu ryggen til det som skjer i Ukraina.

Norge er storprodusent av gass som europeiske land nå får glede av. Prisen er imidlertid blitt skyhøy og vi må akte oss vel for ikke å bli oppfattet som krigsprofitører. Det snakkes i krokene om at Norge bør senke prisen. Så langt har regjeringen sagt nei. De har også sagt nei til å stenge ned eksporten av strøm. Vi kan ikke svikte våre allierte nå ved å stenge kranene. Mangel på mat, brensel og strøm fører til misnøye i befolkningen, og misnøye fører til sosial uro og ustabilitet. Det er nettopp det Putin ønsker.

Norske myndigheter har råd til å avhjelpe norske husholdninger og den delen av næringslivet som sliter mest. Næringslivet i Norge går veldig bra og det er en hårfin balansegang der man på den ene siden vil hjelpe og på den andre siden ikke må overopphete økonomien. Nå er det tid for å vise solidaritet. Krigen vil merkes her hjemme også, men det er som en fønvind på en sommerdag, sammenlignet med vinterstormen i Ukraina og kulingen i Europa.