Gå til sidens hovedinnhold

«Vi må begynne å tenke større tanker i Modum, ellers blir vi akterutseilt»

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Denne overskriften sto i et innlegg fra Modum Næringsråds Ole Brunæs i Bygdeposten forleden.

Jeg vet ikke om større tanker blir bedre møtt enn mindre tanker. Dessverre. Jeg vet heller ikke om nedenstående tanker var store nok, men jeg tror det. Den siste i innlegget er iallfall stor.

Selv har jeg vært engasjert i mye i kommunen gjennom svært mange år. Jeg har kommet med mange innspill. Mange andre har gjort det samme. Felles for de aller, aller fleste er at de latterliggjøres eller ties i hjel. Dessverre

Jeg foreslo rundt 1995 at vi burde bygge parkeringstak over rv. 35 ved Furumo. Det ville frigjort parkeringsplassen vi har der i dag til for eksempel idrettshall for å samle idretten i den flotte idrettsparken. Negativ respons.

Johan Kaggestad og jeg hadde jeg en idé og en gjennomførbar plan for en overnattingsbedrift på Furumo. Et «hotellbygg» brukt under OL på Lillehammer i 1994. Negativ respons.

Det var rundt årtusenskiftet behov for flere boliger i Oslo. Men markagrensen skulle ikke røres og det manglet tomteområder om en ikke skulle fortette eller bygge mer i høyden. Jeg foreslo som en idé, et innspill. Lag tunnel mellom Vikersund og Lier. Legg jernbanespor mellom veibanene. Oslo er ikke langt unna. Latterliggjort.

Jeg foreslo rundt 2015 det samme, etter at det igjen kom opp som en mulighet i Oslo å bygge kunstige øyer på Oslofjorden for å bygge leiligheter på disse. Tiet i hjel.

I 2011 var det et intervju med meg i Bygdeposten. Det var da snakk om å legge ned Lier sykehus og flytte pasientene til Blakstad i Asker Jeg ville at vi skulle se på muligheten av å få det til Modum. Ingen respons.

Senterpartiets Ingunn Dalaker Øderud har hatt samme tanker med samme manglende respons slik jeg husker det. I 1998 ville Walther Hagala, fra Bygdelista i Modum, sette Vikersund og Tyrifjorden i fokus med en fjordbruksplan. Ingen respons

I 2017 forslo Ingunn Dalaker Øderud en båt fra Vikersund til Sundvolden. Dette i forhold til en Ringeriksbane. Bygdeposten var positiv på lederplass, jeg var positiv i kommentarfeltet. Ellers, ingen respons.

Ringerike fengsel skal muligens utvides med antall plasser og antall ansatte. Jeg tok opp dette i et innlegg i Bygdeposten i 2021. Ingen respons.

Jeg vil avslutte dette lille innlegget med en stor tanke, bygget på litt historiske fakta.

I «gamle dager», i forrige århundre ble det bygget offentlige bygninger som ble leid ut til næringslivet (Statens Industrivekstanlegg var en av aktørene og jeg mener en annen het Buskerud Næringsselskap.)

Veksten i arbeidsplasser i Modum i de siste årene har vært i små og mindre bedrifter.

I Modum 2021 har vi en mulighet utenfor vinduene våre. La nye og eksisterende bedrifter få en kanskje enklere mulighet for etablering og/eller utvidelse.

Vi (Modum kommune) kan sjekke ut og samle mange gode, fremoverlente, fremtidsrettete personer og bedrifter. Så kan vi kjøpe ELKO-bygget i kommunal og eller privat regi og tilby det i mindre seksjoner som leie, eller eiemuligheter til interesserte.

Bygget er over 10000 kvadratmeter og området er til sammen 38 mål. Dette er stort i Modumsammenheng! Respons?


- Vi må begynne å tenke større tanker i Modum, ellers blir vi akterutseilt

Kommentarer til denne saken