Gå til sidens hovedinnhold

- Vi har ikke startet budsjettforhandlingene ennå

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har ikke startet budsjettforhandlingene for 2021 ennå. Vi har tanker om å invitere Arbeiderpartiet, SV og MDG til drøfting. Slik Arbeiderpartiets gruppeleder Ståle Versland framstår nå, ser det kanskje ut for oss som han ønsker å stå utenfor, framfor å bli med på drøfting for å påvirke.

Til Bygdeposten 16. oktober 2020 uttalte rådmann, Aud Norunn Strand: «Vi trodde vi måtte kutte 15 millioner totalt, fordelt på alle sektorer, men så kom statsbudsjettet som en positiv overraskelse. Modum får i år høyere vekst i frie midler enn gjennomsnittet, og det betyr at vi må forberede kutt på rundt åtte- ni millioner i stedet. Det hjalp oss veldig.» Nasjonalbudsjettet kan dra kommunenes økonomiske spillerom i ulike retninger, og i år kom Modum heldig ut.

På siste formannskapsmøte, 12. oktober, behandlet vi økonomirapport for 2. tertial. Da fulgte vi opp forslag fra rådmannen om nødvendige innsparinger for i større grad å holde oss innenfor budsjettet for 2020. Administrasjonen har jobbet løsningsorientert, og vi har tillit til dem. Tiltakene innen helse og omsorg er ansvarlige, og vi er godt innenfor det lovpålagte.

Målet for Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre er å lage et ansvarlig budsjett, som sikrer at vi oppfyller våre forpliktelser i alle sektorer. Det er viktig at vi legger opp driftsbudsjettet så vi har rom for nødvendige oppgraderinger og investeringer i skolebyggene våre. Vi ser et behov for å fokusere enda mer på barn og unge enn det som er gjort tidligere, og vi mener det er viktig å skjerme skolen nå.

Les også

SP, Høyre, FrP, Venstre og Krf sørger for vesentlig kutt i omsorgstilbudet i Modum

Kommentarer til denne saken