Skatteinntekter for en kommune er – inntektsskatt og formuesskatt fra innbyggerne, naturressursskatt fra kraftverk i den kommunen de ligger. Ca. 90 prosent av skatteinntektene er skatt på inntekten til innbyggerne i kommunen.

Modum har skatteinntekter på ca. 82 prosent av landsgjennomsnittet. Vi får utlignet opp til ca. 94 prosent, som er en hjelp fra andre kommuner som har høye skatteinntekter. Dersom Modum hadde vært på gjennomsnittet, ville Modum hatt ca. 57 millioner mer i skatteinntekter fram til september i år. Dette er tall hentet fra regjeringen.no, beregninger av skatt og netto inntektsutjevning for kommunene, september 2022.

Først må vi ta dette på alvor, få mer detaljert informasjon om hva som er hva. Vite hvor mye som er skatteinntekter, hvor mye som er formuesskatt i forhold til snittet. Modum har kanskje mer naturressursskatt enn mange andre? Modum er den kommunen det produseres mest strøm i hele Buskerud. Vi må vite hvor vi skal starte å jobbe, vi kan ikke jobbe i blinde.

Gjennomsnittsinntekten til en moing er ca. 18 prosent under gjennomsnittet i Norge. Prosent er som en vektstang som vipper ned der det er flest. Vi har flest med lav inntekt, da må vi fylle på med noen med høyere inntekt. Hvordan kan vi ruste Modum best, for at flere barnefamilier med god inntekt, flytter til Modum? Barnefamilier gir i både pose og sekk i en kommunekasse.

Skatteinntektene skal ideelt være 40 prosent av kommunens totale overføringer fra staten. Så er ca. 40 prosent rammetilskudd. Rammetilskuddet har en fordelingsnøkkel som favoriserer barn mellom 2–15 år, mye mer enn andre aldersgrupper. Drammen, med ordfører Turid Wickstrand Iversen, startet «prosjekt Drammen» tidlig på 90 tallet. Første prioritering var å rense elven gjennom byen, så fulgte mange andre oppbygninger, fram til markedsføring. De lykkes.

Vi må få fram alle hindringer for å bo og virke i Modum. Alt som kan være en hindring må listes opp. Ut ifra denne må vi lage, og prioritere, tiltak. Jeg skriver bo og virke, virke er næring. Vi trenger flere arbeidsplasser. Så må vi gjøre noe, og ha noe, som ikke alle andre kommuner har rundt oss. Her finnes det også flere muligheter.

Dette må igjen stykkes ned, så må vi legge en plan hvordan vi gjennomfører alle gode tiltak som helhetlig gir ønsket resultat. Tar det lang tid? Det tar noe tid, men til før vi starter, til raskere skjer det noe. Ved bare å prate om det, skjer det ingenting. Bor du i en kommune i 2023, får den kommunen skatt fra din inntekt i 2022. Så utslag kommer raskere enn vi tror.

Dette bør være et arbeid vi starter i 2023. Her må alle moinger bidra, alle innspill er like viktig. Jeg tror vi kan hente god hjelp fra USDN Ringerike, Telemarksforskning og kanskje andre. Ved en gjennomført god jobb, vil det gi gode resultater.

Og vi får nødvendige ekstrainntekter så eiendomsskatt kan legges i skuffen for godt. Eiendomsskatt er en sovepute, som vi kan sløve oss videre på. Følelsen av å ha mer penger varer i en periode, men perioden vil ta slutt, da er vi der vi er i dag, igjen. Se til Sigdal, de skulle bruke eiendomsskatten til investeringer, nå går alt til drift, og enda er det for lite. Og det ikke etter mange år.

De som ønsker eiendomsskatt sier at vi ikke kommer med alternativer. De kan umulig forstå at alt i et samfunn henger sammen. Det finnes ikke «en ting» som «redder» hele økonomien. Økonomi er et stort nettverk der alt henger sammen. Og derfor finnes det heller ikke «en ting» som gir høyere skatteinntekter, det er et nettverk av gode tiltak.

Vi får til det andre drømmer om.

God Jul og et riktig Godt Nytt År!