Vi som foreldregruppe har vært sterkt delaktig i skolesaken i mange år.

For oss er det derfor viktig å si noe om gjennomføringen av Kommunestyremøtet 29 oktober og hvilke konsekvenser det har.

Lukking av møtet med bakgrunn i Offentlighetsloven er en legitim bestemmelse i utgangspunktet. Men saken endrer karakter når et nytt radikalt forslag legges fram og vedtas. Da burde og skulle møtet vært åpnet. Måten denne politiske saken er håndtert på, gir rom for klagerett til Fylkesmannen. Det vitner om et grovt politisk overtramp. Vi lærer barna våre om åpenhet og demokratiets verdier. Barna er opptatt av skole og skolesak, det er hverdagen deres. Det er vanskelig å forsvare en slik politisk tilnærming som nå foregår i egen kommune. Slik vil vi ikke ha det.

Vedtaket om en felles skole tror vi mange er enige i og har hele veien i denne saken vært et ønske fra vårt FAU. Beslutningsgrunnlaget for struktur, er godt debattert. Lokaliseringsdebatten har aldri startet på en konstruktiv og saklig måte i det offentlige rom. Vi har vært sterkt deltakende i denne saken hele veien og det foreligger lite objektivt beslutningsgrunnlag for lokalisering. Å påstå noe annet vil være løgn. Vi har derfor vansker med å forstå hvordan politikerne kan foreta et slik valg av lokalisering på nåværende tidspunkt. Vi mener det er en rekke aktuelle faktorer og strategiske føringer som bør ligge til grunn for et lokaliseringsvalg. Vi foreldre sitter igjen med mange spørsmål. Hvorfor gjøres dette nå? Hvorfor gjøres det på slik måte? Det har vært mye beslutningsvegring i løpet av disse årene med skolesak, men dette opplever vi som misforstått handlekraft med bakgrunn i fravær av grunnlag.

For oss virker dette som et hastevedtak. Vi undrer oss over den akutte tidsnøden politikerne har fått. Vi foreldre ønsker også fortgang i saken, men ikke på bekostning av forsvarlighet og en unik mulighet til å nå skape den beste skolen for barna våre. Vi mener vi ikke har råd til å forhaste oss med en av de største investeringene som skal gjøres i vår kommune, da kun siste etappe gjenstår i denne saken. Vi innbyggere og spesielt barna fortjener en verdig avslutning på denne saken. Først da kan vi jobbe videre sammen for den beste skolen.

Samhold og samarbeid er viktig i ei lita bygd og vi ønsker alle den beste skolen for barna i Krødsherad. Men måten denne saken er politisk håndtert, bidrar til uro, splid og et utfordrende samarbeidsmiljø. Dette skaper vansker mellom oss innbyggere, lærere, foreldreutvalg og ikke minst barna. Dette synes vi er leit. Vi trenger åpenhet og tillit i det videre arbeidet med skolesaken. Det forventer vi av politikerne, men også av alle oss innbyggere.

Det er fattet et prinsippvedtak. Vi vil igjen oppfordre politikerne til en forsvarlig og helhetlig utredning i forbindelse med lokalisering av en skole, før et endelig vedtak fattes i denne viktige saken.

Vi er opptatt av hvordan politikerne forvalter bygda vår og legger til rette for den best mulige skolen for barna våre sett i et større samfunnsperspektiv.