Som kjent skal man nå begynne detaljreguleringen av Skredsvikmoen som næringsområde. Saken skal opp i formannskapet i dag, mandag 2. september. I løpet av de siste dagene har veldig mange innbyggere gitt uttrykk for at de synes det er en dårlig idé å legge til rette for næringstomter på Skredsvikmoen, der det er både boliger, barnehage og ikke minst et veldig flott friluftsområde.

I forbindelse med budsjettdebatten 7. desember 2018 fikk opposisjonen (FRP, H, SP og KrF) gjennom et forslag som handlet om å anlegge en vei fra Splitkon til avkjøringen til Geithus sør, som Bygdelista stemte imot sammen med Ap, SV og MDG. Så vidt vi kan skjønne vil en slik vei ta store deler av friluftsområdet på Skredvikmoen. Samtidig er det et behov for næringstomter i Modum, og Bygdelista/Venstre har derfor akseptert en balansert utbygging av næringstomter på Skredsvikmoen. Om enn med bismak.

Men, på bakgrunn av alle de tilbakemeldingene som vi i Bygdelista/Venstre har fått mener vi at det er grunn til å vurdere Vikersund nord som areal for næringstomter. Vi mener også at det finnes arealer mellom rv. 35 og jernbanen (vest for Skredsvikmoen) som kan vurderes til næringstomter. Derfor går vi i denne omgang inn for å finne andre løsninger for næringstomter enn Skredsvikmoen. Fordi vi setter folk først.