– Vi åpner for å møtes i samme rom, Versland – men vi følger kommunelegens råd

Av
DEL

MeningerSvar til Ståle Versland, leder i Modum Arbeiderparti. Viser til ditt brev av 14. mai 2020 vedrørende organisering av politiske møter framover. Gjennomføring av politiske møter etter 7. mai 2020. Det vises til Regjeringenes oppmykning av restriksjoner fra denne dato og ønske om at møter etter denne dato ble gjennomført som fysiske møter.

Kriseledelsen diskuterte i møtet mandag 4. mai gjennomføringen av kommunestyremøte 11. mai som var innkalt og varslet som et digitalt møte på teams. Det ble vurdert som mest ansvarlig av smittevernårsaker og med da gjeldende restriksjoner om å holde på planene, selv om det skulle bli endrede restriksjoner fra 7. mai som det var varslet at kunne komme. I tillegg er det av formelle grunner uheldig å endre på møteform så kort tid før møtet og av praktiske grunner var det også lite hensiktsmessig å endre på dette så tett oppunder møte.

Plan for møter framover: På møtet i Kriseledelsen 12. mai drøftet vi kommunens retningslinjer for møter framover; hvordan dette skal kunne foregår på en smittevernforsvarlig og praktisk måte – både for dem som deltar på møte, for dem som jobber i kommunen og eventuelle tilhørere.

Konklusjonen på dette er at vi i første omgang gjennomfører mindre politiske møter fysisk, spesielt tilrettelagt for å kunne ivareta alle restriksjoner og anbefalinger i forhold til smittevern. Rådhuset er stengt for publikum og vi har valgt å prioritere møtelokalene i 8. etasje til ansatte. Politiske møter som avholdes fysisk, har derfor plassering utenfor 8. etasje.

De større møtene som planlegges som fysiske møter gjennomføres i lokaliteter utenfor rådhuset.

Hele tiden må vi være innstilte på at dette kan endres om situasjonene endrer seg. Kriseledelsen følger nasjonale helsemyndigheters anbefalinger om å åpne samfunnet gradvis og kontrollert. Kriseledelsen følger også anbefalingene fra vår smittevernansvarlig som er kommuneoverlegen.

Kommentar utover ovennevnte er at administrasjonene har jobbet effektivt for å legge til rette for gjennomføring av alle hovedutvalgsmøter etter oppsatt plan på en slik måte at retningslinjer og anbefalinger blir fulgt.

I denne sammenheng ønsker jeg ikke å kommentere Arbeiderpartiets vurderinger i forhold til gjennomføringene av kommunestyremøtet 11. mai 2020.

Nå må kommunestyret møtes i samme rom igjen


Artikkeltags