Å være vitne til torsdagens kommunestyremøte i Krødsherad og det politiske spillet som befant seg der, er egentlig utrolig. Det er en oppskrift i hvordan man ikke skal oppføre seg som folkevalgt i et demokratisk land. Heldigvis ligger det opptak fra møtet på YouTube, så vi kan kikke på det dersom vi våkner og tror at vi har drømt.

Vi som skriver dette, har fulgt skoledebatten i Krødsherad de siste sju årene. Skolestruktur er godt debattert. Vi har hele tida ønsket én felles skole, uavhengig av lokalisering. Derfor er det flott at politikerne nå har landet på dette alternativet. Når det er sagt, sitter vi som innbyggere likevel igjen med en opplevelse av ikke å bli tatt på alvor. Det er ingen god følelse.

For oss er det derfor viktig å si noe om torsdagens forestilling og konsekvensene av den. Dette politiske spillet, regissert av Nye Bygdelista, er ikke greit. Hemmelighold av et nytt, radikalt forslag i skolesaken, ved å skylde på offentlighetsloven og lukke dørene, viser at noen prøver å utnytte lovverket. Her er det en annen lov som gjelder, nemlig kommuneloven. Lukking av møter må hjemles i et av alternativene som er angitt i kommuneloven § 11-5, tredje ledd (om møteoffentlighet). Om dokumenter kan unntas offentlighet, skal likevel saken gå for åpne dører.

Til og med etter at kommunedirektøren i møtet forteller at politikerne kan åpne diskusjonen og unnta dokumenter i saken, velger de å stenge oss innbyggere og media ute. Vi ser at representant etter representant understreker at det vil være tallene i kommunedirektøren sitt forslag som vil bli vektlagt i diskusjonen. En diskusjon de maner til at må gå bak lukkede dører. De gjør alt de kan for å hindre at vi innbyggere skal vite at det vil komme et radikalt forslag når kameraet skrus av og døra går i lås. I tillegg ser vi at ordfører Knut Martin Glesne på et direkte spørsmål fra representant Gustav Kalager svarer nei på at det IKKE vil foreligge nye forslag/opplysninger i saken som ikke skal unntas offentlighet. Det er direkte feil.

Det vanvittige er at flertallet etter lukking av møtet, vedtar prosjektering av én felles skole på Noresund, ny kommunehusløsning, riving av Krøderen skole og komplisert riving av kommunehuset og Noresund skole. Dermed er ikke tallene som det var viktig å holde unna offentligheten, verdt papiret de er skrevet på. Bakgrunnen for forslaget deres er nettopp det økonomiske perspektivet på skolebygging i kommunen, men hvor er oversikten over økonomien i dette vedtaket?

Politikerne støtter seg på egne beregninger og synsinger. De hopper bukk over utredninger som gir et grunnlag for å vurdere hvordan vi kan få en best mulig skole for pengene, samt en samfunnsutviklingsanalyse for det tettstedet som ikke får skole. Hele prosessen oppleves arrogant og som et maktmisbruk. Slike politiske overtramp må få reaksjoner og etterspill.

Vi forstår at lokalisering er vanskelig. Det er sammensatt, og det påvirker hver enkelt innbygger direkte. Lokaliseringsdebatten har faktisk aldri startet på en konstruktiv og saklig måte i det offentlige rom. For det handler ikke om hvor vi eller du eller politikerne ØNSKER plassering av skolen. En folkeavstemming ville etter all sannsynlighet gitt en skole der det bor flest folk. Men en eventuell lokalisering bør og skal besluttes ut fra aktuelle fakta og strategiske føringer. Her vil faktorer som økonomi, aktuelle tomter, tilgang på uteområder, allerede opparbeidet uteområde, tilgang på aktivitetsanlegg (svømmehall, idrettshall, lysløyper med mer), geografi, reisevei, befolkningstetthet, skolens betydning for stedsutvikling og næringsutvikling osv. være førende. Vi hadde tillit til at politikerne ville la disse faktorene være avgjørende ved en eventuell lokaliseringsdebatt.

Les også

Et lite stykke Nord-Korea ved Krøderfjordens bredd

Dette er en sak som vil få store konsekvenser for innbyggerne og for kommunens økonomi, noe som gjør de raske og lettvinte valgene vanskelige å forstå. Dette gir også grobunn for spekulasjoner rundt bakenforliggende motiv, personlige agendaer og kommersielle interesser.

Vi oppfordrer politikerne til å gå tilbake til kommunestyresalen, vedta et nytt forslag som innehar gjennomarbeida alternativer med kalkyler og hvordan vi får mest og best skole for pengene. I tillegg må saken vise til en plan for hvordan Krødsherad skal videreutvikle og dermed kompensere på det tettstedet som ikke får skole. Først da kan politikerne ta stilling til lokalisering. Hvis politikerne da vil stemme ut ifra egen overbevisning og sine egne følelser og interesser, kan ingen nekte dem det. Men vi innbyggere og de politikerne som ønsker, og som vi ser at prøver, har da en mulighet til å få oversikt, påvirke og dermed delta i demokratiet.

Vi håper vi etter hvert kan få tillit til ordføreren og kommunestyret i kommunen vår. De skal jo tross alt leve etter visjonen vertskap i verdensklasse. Akkurat nå er troverdigheten til flere av politikerne på et bunnivå, og vi føler at de ikke har ambisjoner for en god samfunnsutviklingspolitikk for hele kommunen. Takk til de politikerne som prøvde å holde saken åpen for oss, og som også skjønte at det ikke går an å vedta skolestruktur og lokalisering i en håndvending.